Fagplanskaperne er i gang

img_831.JPG
FAGPLANEKSPERTISE: Mye kompetanse i denne forsamlingen, og nå skal de i gang med viktig fagplanarbeid.
06.03.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fagplanskaperne er i gang

STJØRDAL: Mye god energi og planarbeidslyst da 23 fagplanskapere med støtteapparat var samla i Stjørdal torsdag. Fordelt på fem grupper skal de til sammen lage tredje kapittel i Rammeplan for kulturskolen: fagplaner for fem av kulturskolens fag. 

 

23 av de 25 fagplanarbeiderne var til stede på oppstartsmøtet, der de fikk informasjon om arbeidet som venter samt påfyll av motivasjon til å løse oppgaven Norsk kulturskoleråd har plukket dem ut til.

 

På oppstartsdagen var følgende tema på agendaen:

 • Rammeplan som rammer. Om den generelle delen (de to første kapitlene) av den nye rammeplanen for kulturskolen, om fagplanarbeidet og videre framdrift og om kvalitet i kulturskolen. Ved Wenche Waagen og Åste Selnæs Domaas (koordinator for kunst- og kulturfaglig arbeid i Norsk kulturskoleråd)

 • Hva er en fagplan? Ved Gunnar Skaar (pensjonert utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Agder og mangeårig styremedlem i Norsk kulturskoleråd)

 • Fra plan til praksis. Om forventinger til fagplanene. Ved Sjur Høgberg og Nils Graftås, kulturskolerektorer ved henholdsvis Sandefjord kulturskole og Røros kulturskole

   

Videre blir det ei økt der gruppene samlet seg hver for seg og begynte å planlegge mer ferden videre i det krevende og viktige planarbeidet.

 

To kapitler ferdig

 

De to første kapitlene (den generelle delen) i den nye rammeplanen for kulturskole, «Mangfold og fordypning», ble ferdigstilt høsten 2014, og Norsk kulturskoleråds landsmøte satte sitt godkjentstempel på disse i oktober. Siden har videre rammeplanutvikling, og implementering av denne, stått øverst på agendaen i Norsk kulturskoleråd. 

 

Den generelle delen skal nå følges opp med fagplaner for fagene dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst.

 

Styrke kvaliteten i kulturskolens tilbud

 

– Utarbeidelsen av fagplaner skal bidra til å styrke kvaliteten i kulturskolens tilbud, og tydeliggjøre kulturskolen som skoleslag. Planene skal definere rammer og innhold, og være hensiktsmessige maler for den enkelte kulturskoles utvikling av lokale læreplaner, sier Åste Selnæs Domaas, koordinator for kunst- og kulturfaglig arbeid i Norsk kulturskoleråd.

 

Fagplanene skal inneholde mål for kulturskolen på fagenes premisser. Videre skal planene skissere læringsmål, innhold, varierte arbeidsformer og fleksibel organisering av tilbudene. Ulike vurderingsformer skal også inngå i de enkelte fagplaner.

 

Solid og kompletterende kompetanse

 

– I utarbeidelse av fagplanene har vi med personer og institusjoner som sikrer solid og kompletterende kompetanse i dette viktige arbeidet. Hver fagplangruppe består av fem til seks personer med ulik kompetanse, sier Selnæs Domaas. . Fem rådgivere fra Norsk kulturskoleråd arbeider tett opp mot hver sin fagplangruppe - som koordinatorer.

 

I sammensetting av fagplangruppene er faglig kompetanse, didaktisk og metodisk kompetanse, engasjement, nærhet til praksis samt tradisjonsbærere i utdanningssystemet sentrale stikkord for hvem som er utvalgt.

 

De 25 utvalgte

 

Her er de 25 som utgjør fagplangruppene. Musikkgruppa kan bli supplert med ett medlem til, fra Norges musikkhøgskole.

 

Dans

 

 • Ina Dahl. Fag- og teamansvarlig og lærer i dans ved Namsos kulturskole.

 • Heidi Haraldsen. Høgskolelektor og prosjektleder for PPU Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

 • Sigurd Johan Heide. Danser, dansepedagog og -koreograf.

 • Sally Parkinson. Fagsjef for dans ved Tromsø kulturskole.

 • Irmelin Robertsen. Fagleder for dans ved Kulturskolen i Fredrikstad.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Siri Singsaas

 

Musikk

 

 • Reidun Gran. Musikkpedagog ved Trondheim kommunale kulturskole, praksiskoordinator og metodikklærer ved NTNU samt fagbokfatter.

 • Jo Asgeir Lie. Rektor ved Ole Bull Akademiet.

 • Hilde Norbakken. Universitetslektor ved Universitetet i Agder og musiker.

 • Grete Helle Rasmussen. Førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og seksjonsleder for Instrumentalpedagogstudiet ved samme institutt samt musiker.

 • Tor Yttredal. Professor og faglig leder for faggruppen for jazz og improvisasjonsmusikk ved Universitetet i Stavanger samt musiker.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Ingrid Almås

 

Skapende skriving

 

 • Widar Aspeli. Forfatter og kursholder innen skapende skriving.

 • Siw Cathrine Christiansen. Forfatter og kursholder innen skapende skriving samt pedagog i skapende skriving ved Oppegård kulturskole.

 • Solveig Hirsch. Formidlingsleder ved Hamsunsenteret.

 • Dag Larsen. Utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.
 • Siri Thue. (Barnebok)forfatter. 

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Elin Kvernmoen

 

Teater

 

 • Vigdis Aune. Førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU.

 • Kjersti Haugen. Regissør ved Trøndelag Teater.

 • Lea Moxness. Sirkuspedagog ved Trondheim kommunale kulturskole og sirkusartist.

 • Kirsten Jæger Steffensen. Fungerende rektor ved Karmøy kulturskole. Har tidligere vært fagansvarlig for teater ved samme skole.

 • Sissel Ruste. Teaterlærer ved Bergen kulturskoles talentprogram.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Hilde Roald Bern

 

Visuell kunst

 

 • Aase-Hilde Brekke. Fotograf, filmskaper og performanceartist. Kursholder og pedagog. Underviser og veileder blant annet ved høgskoler og universitet innen visuell kunst og teater.

 • Stine Wexelsen Goksøyr. Pedagog i visuell kunstfag ved Nittedal kulturskole. Bildekunstner spesialisering i fotografi, kortfilm og bildebehandling

 • Margrete Gunnes. Kunstpedagog ved Kulturskolen i Brønnøy.

 • Ragnhild Slettner. Fagkonsulent, leder og pedagog innen visuelle kunstfag ved Oslo musikk- og kulturskole. Dessuten koordinator for musikk- og kulturskolens kurs.

 • Robert Øfsti. Kommuneantikvar i Steinkjer kommune, medlem i rammeplanutvalget og bildekunstner.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Fabiola Charry