Talent Norge rådfører seg med Norsk kulturskoleråd

img_832.JPG
MØTTE KULTURSKOLERÅDET: Janne Gro Rygg (nr. 2 f.h.) fra Talent Norge i møte med Norsk kulturskoleråds Mona Grande Lund (f.v.), Merete Wilhelmsen og Ulla Hansen.
18.03.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Talent Norge rådfører seg med Norsk kulturskoleråd

TRONDHEIM: Den regjeringsinitierte kulturtalentsatsinga Talent Norge synes det er verdt å lytte til Norsk kulturskoleråd, som mener det er viktig å huske at talentarbeidet begynner allerede i kulturskolen.

 

Onsdag denne uka var Janne Gro Rygg, konstituert daglig leder i Talent Norge, i Trondheim og møtte Norsk kulturskoleråds assisterende direktør Merete Wilhelmsen samt rådgiverne Ulla Hansen og Mona Grande Lund. Hansen har et spesielt ansvar for kulturskolerådets talentarbeid, mens Grande Lund er prosjektleder for Ungdommens musikkmesterskap, som er en viktig arena for unge, klassiske talent.

 

«Hvor er det skoen trykker innen kunst og kultur når det gjelder talentutvikling? Og hvilke råd og innspill kan vi få fra kunst- og kulturlivet i Trøndelag til Talent Norge?». Det var utgangspunktet for Ryggs besøk i Trondheim. Trøndelag er for øvrig den første regionen utenfor Oslo som Talent Norge besøker på sin «kartleggingsrunde».

 

Fra Norsk kulturskoleråd fikk Talent Norges utsendte en orientering om rådets innsats for å gi talenter innen kultur best mulig utviklingsmuligheter mens de ennå er kulturskoleelever. Den nye Rammeplan for kulturskolen, der fordypning er ett av tre programmer, ble spesielt fokusert.

 

Til høsten skal Talent Norge arrangere et fagseminar, og på møtet nå ble det klart at kulturskolerådet kan bli forespurt om å stille med en innleder/foredragsholder på den arenaen.

 

30 millioner statlige kroner

 

Regjeringens satsing på unge kunst- og kulturtalent ble etablert i januar i år, ved at det ble avholdt stiftelsesmøte og generalforsamling for Talent Norge AS. – Skal man lykkes krever det mye og tilpasset øving. Dette er vår oppmuntring til dem som vil satse på sitt spirende talent, sa kulturminister Thorhild Widvey på stiftelsesdagen.

 

Talent Norge er regjeringens initiativ til et offentlig-privat samarbeid, med 30 millioner kroner i 2015 fra staten. – Vi har fått henvendelser fra flere aktører som gjerne ville hatt ekstra krefter med for å løfte sine lovende utøvere. Talent Norge er vårt svar til dem, sa Widvey.

 

Målgruppen for Talent Norge er talent med anlegg for en langsiktig kunst- eller kulturkarriere på høyt internasjonalt nivå, både forut for og i kjølvannet av høyere kunstfaglig utdanning. Målet er å gi et samlet bidrag for å få mer kvalitet i alle sjangre; scenekunst, musikk, visuell kunst, arkitektur, m.m. Dermed vil unge talent i Norge være bedre rustet i den internasjonale konkurransen om å bli blant de beste i verden innen sin kunstgren.

 

Bernander styreleder

 

Styret i Talent Norge oppnevnes på stiftelsesmøtet 21. januar av eierne (staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen og Cultiva) og består av: John G. Bernander (styreleder), Cecilie Broch Knudsen, Bentein Baardson, Trond Mohn, Brit K. S. Rugland, Ingrid Røynesdal og Bjørn O. Øiulfstad. Vara: Morten Jakhelln og Siren Sundland.

 

Dette styret er nå i gang med å utforme et godt apparat for å velge prosjekt og sikre bruk av ressursene på kvalitetsmessig god måte. Styreleder John G. Bernander så i januar fram til å gå løs på oppgavene:

 

– Dette er et spennende og nyskapende prosjekt. Styrets hovedoppdrag blir å jobbe med å få privat kapital inn i satsingen og å samarbeide med kulturinstitusjonene for å bidra til at de får fram de aller beste talentene, sa Bernander.

 

En av de første oppgavene til styret i Talent Norge vil være å få i stand forpliktende, privat medfinansiering. Styret skal kunne samarbeide med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstfaglige høyskoler, etablerte kunstnere og organisasjoner samt private givere.