Støtter de militære korpsene

img_933.png
STOR VERDI: Norsk kulturskoleråd ser stor verdi i landets militære korps og ønsker at deres eksistens sikres. (foto: forsvaret.no)
19.11.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Støtter de militære korpsene

TRONDHEIM: Sett fra et kulturskoleståsted er de militære korpsene, slik de nå er spredt regionalt, svært betydningsfulle. De er både viktige talentarenaer, motivasjonsfaktorer og arbeidssted for utøvende musikere og kulturskolelærere.

 

Slik formulerer Norsk kulturskoleråd sin støtte til landets militære korps i sitt innspill til ny langstidsplan for forsvarssektoren. Innspillet er oversendt Forsvarsdepartementet v/ forsvarsministeren og Kulturdepartementet v/ kulturministeren.

 

Her finner du hele innspillet fra Norsk kulturskoleråd 

 

Norsk kulturskoleråd ønsker med dette å uttrykke sin bekymring knyttet til den nye langtidsplanen og Forsvarsjefens fagmilitære råd. Norsk kulturskoleråds innspill har et særskilt fokus på Forsvarets musikk og den sentrale rollen denne delen av Forsvaret har knyttet til kultur- og samfunnsbygging.

 

«Forsvarets musikk er i tillegg mulig fremtidig arbeidsgiver for de blant dagens kulturskoleelever som kan tenke seg å bli yrkesmusikere. Dessuten gir korpsene – gjennom sine mange konserter – dagens elever mange viktige musikalske opplevelser, som gir dem både mye lærdom og stor inspirasjon til å fortsette med musikkutøvelse», heter det i kulturskolerådets innspill, som er underskrevet av styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen.

 

«Negativt for kulturaktiviteten i Norge»

 

Videre i innspillet heter det:

 

«Norsk kulturskoleråd er svært uroet over forslaget fra fagmilitært råd om en betydelig redusering av forsvarets musikk. Dette er et forslag som, hvis det blir tatt til følge, vil få store konsekvenser for både lokal og regional musikk- og kulturaktivitet i landet vårt. Norsk kulturskoleråd oppfordrer derfor politikerne som skal behandle denne saken til å ha et perspektiv som ikke bare går på rent fagmilitære og operative forhold, men også på Forsvarets omdømme og samfunnsbyggende oppgaver.»

 

Norsk kulturskoleråd oppfordrer med dette ansvarlige politikere til å fortsatt hegne om Forsvarets musikk, med dagens regionale profil. De fem korpsene som er spredt rundt i landet er etter vårt syn svært viktig å forsvare. De er, på tross av sin lange historie, moderne kulturutviklere som ligger i forkant av kulturell utvikling, samtidig som de tar vare på en svært viktig tradisjon.

 

 

Les flere nyheter!