KrF ønsker stortingsmelding for å styrke kulturskolen

024.JPG
ØNSKER KULTURSKOLEMELDING: - Staten må ta større ansvar for utviklingen av kulturskolen, sier Anders Tyvand (t.v), stortingsrepresentant for KrF.
26.04.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

KrF ønsker stortingsmelding for å styrke kulturskolen

OSLO: Staten må ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen og det må settes tak for foreldrebetalingen. Det er to av forslagene i representantforslaget levert av fire stortingspolitikere fra Kristelig Folkeparti, om en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. 

 

Representantforslaget ble fremmet i Stortinget i dag. Av følgende fire representanter fra KrF: De fire er Geir Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold.

 

Stor glede i Norsk kulturskoleråd - les direktør Morten Christiansens kommentar her

 

– Dette er nødvendige grep dersom alle barn som ønsker det skal få et tilbud om kulturskole. I alt for mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever at de aldri får en elevplass, sier forslagsstiller Anders Tyvand.

 

I representantforslaget fra KrF fremmes følgende forslag til vedtak: «Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden».

 

Representantforslaget fra KrF ser du her

 

Han viser til at flere undersøkelser forteller om klare skjevheter i rekrutteringen til kulturskolene ut fra foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og etniske bakgrunn.

 

– Kulturskolens sosiale profil må styrkes

 

– Det bør derfor settes tak for foreldrebetalingen, og det bør innføres nasjonale føringer når det gjelder søskenmoderasjon. Kulturskolens sosiale profil må styrkes, for at det kan være et tilbud til alle familier uavhengig av inntekt, sier Tyvand.

 

I år er det 20 år siden kulturskolene ble lovfestet som et tilbud som alle kommuner skal ha. Det er en ypperlig anledning til å fremme en melding der man ser på hva man har oppnådd, fremme fornyede mål og konkrete politiske tiltak for å styrke kulturskolene. Lovfestingen for 20 år siden må følges opp med en forskrift som sikrer videre utvikling av skoleslaget og et mer likt tilbud i hele landet.

 

– Kulturskolene hjørnesteiner i skole- og kulturlivet

 

– Kulturskolene i Norge er unike og utgjør en viktig hjørnestein i skole- og kulturlivet. De er en forutsetning for utvikling av et rikere og bredere kulturliv i framtiden, fra amatørnivå til profesjonell utøvelse. Kulturskolene er talentutvikling og en livsberikelse på en annerledes arena for den enkelte elev, sier medforslagsstiller Geir Toskedal.

 

– Kulturskolene styrker kreativiteten i landet vårt, utvikler barn og unges kulturelle, sosiale og kreative kompetanse og bidrar til livsmestring og dannelse, sier Toskedal.

 

Forslaget komitébehandles

 

Stortingsrepresentantene kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget. Disse kalles representantforslag. Det har fire KrF-erne gjort i denne saken. Representantforslagene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen. Forslaget blir først sendt til en komité for behandling. Komiteen avgir en innstilling til Stortinget. Er det behov for utredning, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen for utredning.

 

Representanter fra ulike partier kan gå sammen om et representantforslag, men én representant kan også fremme en sak alene. Representantforslagene trykkes som en del av dokumentserien, derfor kalles de også «Dokument nr. 8» eller «Dokument 8-forslag». I løpet av en sesjon blir normalt behandlet over hundre representantforslag.

 

Stor glede i Norsk kulturskoleråd

 

Hos Norsk kulturskoleråd mottas utspillet fra Kristelig Folkeparti med stor glede.

 

– Det er med stor entusiasme Norsk kulturskoleråd registrerer KrFs initiativ om at de vil fremme en egen stortingsmelding om styrking av kulturskolen. Dette er blant annet et resultat av et nitidig arbeid i kulturskolerådet, både med å utvikle den nye rammeplanen for kulturskolen "Mangfold og fordyping", og gjennom den dialogen Norsk kulturskoleråd har hatt med aktuelle myndigheter og politikere, sier direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd.

 

– Norsk kulturskoleråd kommer til å markere 20-årsjubileet for kulturskoleloven i 2017. Ett av høydepunktene vil være en egen markering utenfor Stortinget 31. mai. Vi oppfordrer alle som er engasjert i kulturskolesaken om å møte på Løvebakken den dagen, klokka 9.30, og gi støtte til den stortingmeldingen KrF nå fremmer, sier Christiansen videre. – Det initiativet som nå blir tatt for kulturskolesaken vil være svært viktig for å kunne løfte den allerede gode, norske kulturskolen ytterligere, både innen bredde og topp. Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i kommmunenorge, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Tilbake til toppen av saken

Les flere nyheter!