Kulturskolerådet stilte med innspill om barne- og ungdomskulturmeldingen

2019 Innspill 25.9.png
INNSPILLSMØTE: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd bidro på innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen. (Foto: regjerningen.no/skjermdump)
26.09.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet stilte med innspill om barne- og ungdomskulturmeldingen

OSLO: Norsk kulturskoleråd stilte til start da Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september. Kulturskolerådet løftet blant annet fram viktigheten av utvikling av nye lærerutdanninger og opprettelsen av et nasjonalt kulturskolefond.

 

Her finner du Norsk kulturskoleråds innspill på møtet

 

Her kan du se et opptak av innspillsmøtet på regjeringen.no

[Norsk kulturskoleråds innspill starter etter 42:15]

 

Her finner du Norsk kulturskoleråds skriftlige innspill - levert etter innspillsmøtet

 

Regjeringa sier at målet med dens barne- og ungdomskulturpolitikk er å gi alle barn og unge over hele landet et best mulig kunst- og kulturtilbud. Og med dette som grunnlag stilte departementene to spørsmål i sin invitasjon til innspillsmøtet:

 

  • Hva skal til for å nå dette målet? Er det noen endringer som bør gjøres, i tilfelle hvilke? (F.eks. samarbeid, tilskuddsordninger, organisering)
  • Hvordan kan aktørene i feltet selv bidra til å nå dette målet?

Innspillsmøtet fant sted 25. september, i Kulturtankens lokaler i Oslo. Invitert dit var organisasjoner, institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til framtidas barne- og ungdomskulturpolitikk. Det ble levert nærmere 70 innspill på møtet, hvert i form av muntlig fremlegg av maksimalt tre minutters varighet og uten bruk av visuelle presentasjon.

 

Norsk kulturskoleråd leverte sitt innspill ved direktør Morten Christiansen, som hadde fått taletid i første "heat", med startnummer ni.

 

Kunnskapsgrunnlag

 

På oppdrag fra Kulturdepartementet foretar Telemarksforskning en kunnskapsgjennomgang og lager en analyse av barne- og ungdomskultur som del av hverdagslivet til barn og unge. De skal også foreta en kartlegging og analyse av barne- og ungdomskultur som et politikkområde på lokalt og regionalt nivå, med en gjennomgang av sentrale virkemidler og tiltak. Oppdraget skal videre bidra til å belyse samarbeidet og samspillet mellom ulike aktører lokalt og regionalt i arbeidet for å legge til rette for barn- og unges kunst- og kulturaktiviteter.

 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffet et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler.

Les flere nyheter!