=Vi 2019: Kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn

25.09.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

=Vi 2019: Kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn

OSLO: Konferansen =Vi 2019 er arrangeet i Oslo denne uka. Kulturminister Trine Skei Grande holdt åpningsinnlegget på denne nasjonale konferansen som fokuserer hvor viktig kunst og kultur er for å få til inkluderende lokalsamfunn. Videre var det foredrag ved blant andre Loveleen Brenna, Marco Elsafadi og Ole Hamre.

 

Denne todagerskonferansen har som intensjon å bidra til at kulturskolen skal bli en enda mer inkluderende arena samt at kunst og kultur skal bli enda sterkere redskap for inkludering. Livsmestring, folkehelse og læring for endring er stikkord som sier noe om ramma for hva som skal presenteres på årets konferanse, som er =Vi-konferanse nummer to.

 

I tillegg til de to ministrenes innlegg rommer konferansen foredrag med blant andre Loveleen Rihel Brenna, Marco Elsafadi og Ole Hamre samt mye mer, både i foredrags- og forestillingsform.

 

  1. Kulturminister Trine Skei Grande åpnet todagerskonferansen på Riksscenen tirsdag. Hennes statsrådskollega kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hadde takket ja til å holde et innlegg i konferansens siste bolk på dag to, men han må prioritere et innspillsmøte om den kommende barne- og ungdomsmeldingen. Dermed ble det statssekretær Julie Remen som holdt et innlegg "signert" Kunnskapsdepartementet.

 

I sitt åpningsinnlegg fokuserte Skei Grande viktigheten av å bidra til at barn og ungdom får god dannelse samt kvaliteten på kultur- og kulturskoletilbudet vi gir våre barn og unge. Hun utfordret også både kulturskoler og det frivillige kulturlivet til å bli flinkere til å nå enda flere med sine tilbud.

 

Før lunsj var det også tid til et innlegg ved forsker Mira Aaboen Sletten fra Ungdatasenteret. Det hadde tittelen "Ungdom, inkludering og utenforskap", og foksuerte resultater fra undersøkelsen Ungdata, som har vært i gang siden 2010.

 

Marco Elsafadi 

 

Etter lunsj holdt Marco Elsafadi (bildet) foredrag - i samspill med Ole Hamre. Foredraget hadde tittelen "Samspill, ansvar og inkludering". Elsafadi delte mange egne opplevelser, erfaringer og meninger knytta til inkludering og utenforskap, og Hamre gjorde det samme, med utgangspunkt i sine erfaringer med Fagespill-konseptet.

 

Elsafadi kom til Norge som palenstinsk flyktning i 1987 og har markert seg som toppidrettsutøver og senere i enda større grad gjennom sitt engasjement for vanskeligstilt ungdom. Han var tidligere basketballspiller på toppnivå, og spilte i tolv år for det norske landslaget. I 1993 begynte han sitt engasjement for barn og unge. I 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

 

Mer om Marco Estafadi på nettstedet marco.no

 

Ole Hamre (bildet) er kunstnerisk leder i Fargespill – sammen med Sissel Saue. Videre har han det musikalske ansvaret i Fargespill. Han arrangerer og tilrettelegger musikken, og spiller dessuten trommer og perkusjon i forestillingene.

 

Hamre arbeider også som komponist og har skrevet en lang rekke bestillingsverk, musikk for film og tv, vignetter og lignende, og han utgjør sammen med Gabriel Fliflet duoen Fliflet/Hamre som turnerer nasjonalt og internasjonalt.

 

Mer om Ole Hamre på Wikipedia her        Mer om Fargespill på fargespill.no her

 

«Å komme dit du er, ikke på grunn av, men på tross av»

 

Første dag inneholdt videre en minikonsert med og en presentasjon av Tøyen orkester samt andre kunstneriske innslag. Dagen ble avrundet med forestillinga "Blokk til blokk" på Det Norske Teatret. Dette er en konsertforestilling produsert av SPKRBOX i samarbeid med Det Norske Teatret. En forestilling som i høyeste grad har relevans for en konferanse som omhandler utenforskap og inkludering.

 

Mer om «Blokk til blokk» på detnorsketeatret.no her

 

«Blokk til blokk» omtales som en konsertforestilling om «å komme dit du er, ikke på grunn av, men på tross av». Don Martin, Jonathan Orellana Castro og Felipe Orellana Castro har lenge vært markante stemmer innen norsk rap. De vokste opp på østkanten av Oslo, og der ble musikk og personlige sangtekster om identitet svært viktige uttrykksformer. De tre har alle på ulikt vis gjort rap til et levebrød, og hiphop har vært et fast holdepunkt hele livet, både musikalsk og sosialt.

 

I «Blokk til blokk» forteller de tre rapperne sine historier og tar publikum med inn i blokka, bak musikken og tekstene sine. De forteller om Groruddalen, Turtles og MTV, om brorskap og veivalg. Om å miste noen som står en nær. Om Rudolf, Lillebjørn og Joachim. Om å ville være Tupac og Inger Hagerup. Om ikke å bli bitter, bare bedre, og om å leve livet med lidenskap.

 

Hurtigstevnemøter

 

Dag to åpner med en presentasjon av prosjektet "Support, not protect", ved Leila Rossow, Mona Ibrahim og Hilde Sandvik. Deretter holdt Thulani Maluleka, Silvelin Havnevik og Birgitte Grong fra Norges Musikkorps Forbund ei økt med en presentasjon om flere av NMFs prosjekter og aktiviteter. Økta hadde tittelen "Fra prosjekt til livlang fritidsaktivitet".

 

Deretter var det en runde med "hurtigstevnemøter", der flere "inkluderende verktøy og tiltak" ble presentert. Her var det innlegg fra Norsk kulturråd, Dissimilis og Pascal Norge.

 

Loveleen Brenna om mangfoldskompetanse og -ledelse

 

Konferansens siste foredrag var ved Loveleen Brenna (bildet), og hadde tittelen "Mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse". Hun er for mange mest kjent som foredragsholder og som leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet.

 

Brenna er også forretningsutvikler og grunnlegger av Seema, som jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfoldsledelse. Brenna ledet også Kvinnepanelet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samt Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet.

 

Loveleen Brenna har skrevet sju bøker og har flere verv. Hun har mottak en rekke priser, som Ole Vig-prisen 1997, Årets kvinne – KK 2006, Norges tøffeste kvinne 2013 og Fritt ords honnørpris 2016.

 

Mer om Loveleen Brenna på athenas.no her

 

Etter Brennas foredrag filk konferansedeltakerne overvære generalprøven på en Fargespill-forestilling, før konferanse ble avrundet med innlegget fra Kunnskapsdepartementet samt en oppsummering og et konferansepunktum ved konferansierene.

 

Arrangørene

 

Den første =Vi-konferansen ble arrangert i Larvik i mars 2018 – av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. Kulturskolerådet og Fargespill er med som arrangører også i år, nå sammen med KSKulturtanken, Oslo kulturskole/Oslo kommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norges Musikkorps Forbund.

 

Målgruppa for =Vi er blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre ønsker arrangørene å skape en konferanse som appellerer til aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som har Fargespill på agendaen samt ansatte innen UH-sektoren.

 

Irene Kinunda og Mona Ibrahim var konferansens konferansierer, mens Torkel Øien var konferansens moderator. Øien guidet konferansedeltakerne gjennom flere runder med "rundt bordene"-refleksjon og -dialog. 

 

Mer om konferansen =Vi på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!