Cutting Edge Kulturskole utsatt til februar 2022

2019 CEK 2021 14.10.png
KONFERANSE UTSETTES: Cutting Edge Kulturskole 2021 utsettes til februar 2022, men skal fortsatt arrangeres ved Universitetet i Agder i Kristiansand.
27.07.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Cutting Edge Kulturskole utsatt til februar 2022

KRISTIANSAND: Konferansen Cutting Edge Kulturskole er  på grunn av usikkerhet knytta til koronarestriksjoner  utsatt fra oktober 2021 til februar 2022. Konferansen skal arrangeres som en helfysisk konferanse 17.18. februar 2022, ved Universitetet i Agder i Kristiansand.

 

Merk: Det blir en praksisutviklende konferanse dagen før forskningskonferansen, altså 16. februar. Norsk kulturskoleråd er arrangør av praksiskonferansen  sammen med arrangørene av Cutting Edge Kulturskole, som er Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og Universitetet i Agder.

 

Det nordiske nettverket har til intensjon å styrke samarbeidet om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelt og forskningsmiljø som på forskjellige vis tangerer kulturskole.

 

Mer informasjon på nettstedet til Cutting Edge Kulturskole 2021