Arendalsuka 2021: Klart for nettsendt kulturskoledebatt

02.08.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Arendalsuka 2021: Klart for nettsendt kulturskoledebatt

ARENDAL: Da er panelet klart for det som blir den store kulturskoledebatten under Arendalsuka 2021. Til debatten er de politiske partiene invitert for å fortelle hvordan en får til Kulturskole for alle, visjonen som både regjering og storting nå sier er gjeldende for skoleslaget. Du kan se debatten direkte på nettet.

 

Kulturskolen skal løftes opp og fram som tema i Arendalsuka 2021. Det skal Norsk kulturskoleråd sørge for. Etter behandling av stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur i juni 2021, har Stortinget gjort som regjeringa og vedtatt at Norsk kulturskolerådets visjon – kulturskole for alle – er visjonen som gjelder for kulturskolen.

 

Dermed blir det essensielle spørsmålet:

 

Hva mener ditt parti må til, for at vi skal få til kulturskole for alle?

 

Dette blir da også hovedspørsmålet når Norsk kulturskoleråd onsdag 18. august kl. 15.30 inviterer til politisk paneldebatt i Arendal, en debatt som strømmes direkte og kan ses på arendalsuka.no/live.

 

Mer informasjon om program m.m. på arrangementets egen side på arendalsuka.no

 

Følgende politikere er klare for denne kulturskoledebatten i Samfunnsteltet under Arendalsuka 2021: 

 

  • Marianne Haukland, Høyre
  • Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti
  • Hanne Dyveke Søttar, Fremskrittspartiet
  • Solveig Schytz, Venstre
  • Kristin Knutsen, Miljøpartiet De Grønne
  • Lætif Akber, Rødt
  • Cecilie Knibe Kroglund, Arbeiderpartiet
  • Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti
  • Åslaug Sem-Jakobsen, Senterpartiet

I tillegg til politikere vil Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, delta i debatten.

 

Hilde Sandvik skal lede debatten. Sandvik er journalist, forfatter, redaktør i Broen.xyz og tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.

 

Se også: Fem stortingspolitikere intervjues om kulturskolen på Kulturskole-tv

 

– Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til målet om kulturskole for alle. Kulturskolerådet ser fram til å arbeide sammen med departementet og Utdanningsdirektoratet om konkrete tiltak for å nå dette målet. Vi gleder oss også til å høre hvordan de politiske partiene vil gå frem for å sikre kulturskole for alle. Vi har derfor invitert dem for å snakke om dette i en paneldebatt under Arendalsuka, sier Helga Pedersen (bildet).

 

Debatten vil bli strømmet av arrangøren, og vil også i ettertid være tilgjengelig for deg som vil få med deg hvordan partiene har tenkt å gjøre de kommunale kulturskolene til reelle, gode tilbud for innbyggerne i alle landets kommuner. 

 

Det vil være naturlig at en også ser på hva som skal kjennetegn en slik framtidig kulturskole, og hva slags rolle den skal ha i lokalsamfunnet.

 

Oppsøkende offensiv

 

Dette blir tredje gangen Norsk kulturskoleråd er på plass under Arendalsuka. I 2018 og 2019 stilte Kulturskolerådet med egen stand, og fikk på den måten synliggjort både kulturskole og kulturskolesak for et stort festivalpublikum. Denne gangen vil Kulturskolerådets «utsendte» i stedet være mer aktive i felten, og i større grad oppsøke andre festivalaktører som en ser det fruktbart å ha dialog med.

 

Likeså har Kulturskolerådet en intensjon om å være på banen i andre arrangement, der det er naturlig at kulturskole kan bringes opp som tema.

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet vil gjøre en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Hele Kulturskolerådets hovedstyre vil være til stede, og en har også lagt både et hovedstyremøte og et (hoved)styreseminar til Arendal i uke 33.

 

Se hva Norsk kulturskoleråds utsendte gjør for kulturskolesaken under Arendalsuka 2021

 

Nordeas innovasjonsstipend skal utdeles

 

Under Arendalsuka, blir det også utdeling av Nordeas innovasjonsstipend, som Nordea og Norsk kulturskoleråd står bak. Tirsdag 17. august kl. 16.30 blir det offentliggjøring og tildeling, og noen (en kulturskole eller samarbeidende kulturskoler, red.anm.) i kulturskolelandet skal tildeles 100 000 kroner som skal brukes til å realisere en innovativ prosjektidé. Mer om Nordeas innovasjonsstipend og utdelingen på kulturskolebanken.no her.