Landsstyret

Del på:

Landsstyret

Landsstyremøtet 2020

Landsstyremøtet 2019

Landsstyremøtet 2018

 

Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene.

 

Landsstyret består av lederne av fylkes-/regionstyrer og sentralstyret.

 

Representasjon, rettigheter og voteringer

Landsstyret består av lederne av alle fylkes-/regionstyrer og sentralstyret. Regionstyrene skal være representert med en representant fra hvert av fylkene. Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 75 prosent av representantene møter.

 

Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett:

 • Representantene
 • Sentralstyrets medlemmer i alle saker unntatt årsmelding og regnskap

Følgende har talerett:

 • Direktøren
 • Landsstyret kan gi talerett til hvem det måtte ønske

Alle vedtak skjer med simpelt flertall.

 

Saker til behandling

 

Landsstyret ledes av lederen i Norsk kulturskoleråds sentralstyre. Landsstyret møtes hvert år innen utgangen av juni og behandler følgende saker:

 1. Årsmelding for siste år
 2. Regnskap for siste år
 3. Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen
 4. Rammebudsjett for neste år
 5. Tid og sted for landstinget vedtas senest året før landstinget blir holdt
 6. Innkomne saker til landstinget
 7. Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene

I tillegg kan landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ. For øvrig behandler landstinget de sakene som sentralstyret legger fram.

 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall.

 

Ekstraordinært landsstyremøte

 

Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkes-/regionavdelingene krever det. Ekstraordinært landsstyremøte behandler bare de sakene som det blir reist krav om.

 

Landsstyremøtene

Landsstyremøtet 2020

Arrangert som nettmøte 11. og 12. juni.

 

Møtet ble strømmet via YouTube.

 

 

 

Landsstyremøtet 2019

 

Arrangert på Gardermoen, 13. og 14. juni.

 

 

Landsstyremøtet 2018

 

Arrangert på Gardermoen, 14. og 15. juni.

 

Sakskart-relevante dokument som kom etter deadline:

Tilstandsrapport 2017-2018 fra Hordaland

Tilstandsrapport 2017-2018 fra Møre og Romsdal 

Tilstandsrapport 2017-2018 fra Nordland

Tilstandsrapport 2017-2018 fra Region øst

Tilstandsrapport 2017-2018 fra Rogaland

Regnskap med noter og revisjonsrapport for 2017

Årsmelding 2017-2018

 

 

Landsstyremøtet 2017

 

Arrangert i Trondheim, 6. og 7. juni.

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29