Skaarutvalgets rapport

Del på:

Skaarutvalgets rapport

Her finner du Skaarutvalgets rapport:

Ny tid - nye oppgaver (2014) 

 

Lenker i rapporten

 

Etter Landsmøtet 2012 hadde Norsk kulturskoleråds administrasjon behov for å se på kulturskolerådets videre oppgaver. Det var ønskelig å hente inn ressurspersoner fra både faglig og politisk side i rådet som sammen kunne se på disse oppgavene og komme fram til forslag som skulle legges fram for behandling på landsmøtet i 2014.

 

Sentralstyret ble orientert om saken og ga sin tilslutning til administrasjonens framlegg. På grunnlag av dette ble det oppnevnt et utvalg i april/mai 2014, som framla sin rapport til Landsmøtet 2014.