Lederkonferansen 2021: Fokus på kultur for kompetanse

08.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferansen 2021: Fokus på kultur for kompetanse

OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Vi snakker om Lederkonferansen 2021, som ble arrangert som nettkonferanse 8.9. april

 

Arrangørene Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole var tilfredse med å kunne tilby et sterkt program, som gjør at over 200 personer meldte seg på som deltakere til Lederkonferansen 2021. Temaet for konferansen som ble avlyst i fjor, var i følge arrangørene enda mer aktualisert i år, sett i lys av koronapandemien.

 

Alt om Lederkonferansen 2021 finner du her

 

– Lederkonferansen 2021 bygde på de erfaringer vi har gjort oss dette året og potensialet vårt framover, sier prosjektleder Kristin Geiring, som til daglig er rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

I fjor ble Lederkonferansen avlyst kort tid før arrangementet skulle finne sted – på grunn av koronapandemien. Men i år ble det konferanse igjen, for første gang på nett. Pandemi, postpandemi, digitalitet og et mangfoldig "samfunn 3.0", var naturlige stikkord i årets nettkonferanse.

 

Brenna, Falkum og Krokan

 

Trekløveret Brenna, Falkum og Krokan var altså hovedforedragsholdere, slik det var tenkt også på Lederkonferansen 2020  før koronapandemien førte til at den måtte avlyses. Alle tre justerte sine foredrag i forhold til tida vi lever i.

 

Hvordan sette hele mennesket i sentrum gjennom god mangfoldsledelse 

Loveleen Rihel Brenna (bildet) er forretningsutvikler, forfatter og daglig leder for Seema, senter for mangfoldsledelse som hun startet 2012. Seema knytter mangfold og likestilling til økt verdiskaping, effektivitet, bærekraft, bedre oppgaveløsning og fremtidsrettet organisasjonskultur. Hun har dybdeerfaring fra arbeid med ledelse av mangfold og likestilling og ledet komitéen som utviklet «Norsk standard for mangfoldsledelse», den første i verdenssammenheng. Brenna har gitt ut flere bøker. 

 

Mangfold bidrar til økt verdiskapning, bærekraft, bedre kvalitet og innovasjon, forutsatt at det som er hogd i stein brytes ned. Og at ledelsen åpner opp for ny innsikt, perspektiv og måter å forstå og løse oppgaver på. Dette konferanseforedraget med Loveleen Rihel Brenna fokuserte kompetansen ledelsen trenger innen mangfoldsledelse og hvordan dette kan jobbes med under og etter en pandemi.

 

«Det digitale skiftet»

 

Arne Krokan (bildet) er professor dr.polit. ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er utdannet sosiolog og medieviter. Krokan forsker på hvordan teknologi endrer samfunnet. Han skriver bøker om overgangen til det digitale nettsamfunnet og underviser kurs om "digitalisering og digital transformasjon" både på "gamlemåten" og rene nettbaserte kurs. Hans siste bok er "deling plattform tillit", om den fremvoksende plattform- og delingsøkonomien og konsekvenser for ulike nivåer i samfunnet og måten vi forholder oss til hverandre på.

 

Hva må vi kunne i det digitale nettsamfunnet?

Om hvordan ny teknologi påvirker arbeidsprosesser og hvilken kompetanse fremtidens samfunn krever av oss, dersom vi ikke skal bli "helt tatt" av enten kunstig intelligens eller de store internasjonale plattformselskapene, eller begge deler.

 

Medvirkning som styreform i lys av et digitalt samfunn 

 

Eivind Falkum (bildet) er dr.philos. og seniorforsker ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet. Medbestemmelse og medvirkning har vært hans forskningstema i snart 25 år. Arbeidsforskningsinstituttets arbeid har bidratt til ny forståelse av hva styring og ledelse er og hva det kan være i vår tid. På Lederkonferansen 2021 holdt han foredrag om medvirkning som styreform.

 

I 2016 etablerte Arbeidsforskningsinstituttet sammen med fem fagforbund Medbestemmelses­barometeret. Undersøkelsene har vist at det norske bedriftsdemokratiet er under press. Undersøkelsene har ledet til nye forståelser av hva styring og ledelse er, og hva det kan være i vår tid. Falkum brukte i sitt foredrag data fra Medbestemmelsesbarometeret 2020 i tillegg til data fra egen undersøkelse på nedstengingen under pandemien, som viser store endringer i arbeidslivet.

 

Parallelle sesjoner begge dager

 

Videre var det begge konferansedagene parallelle sesjoner, der en måtte gjøre valg. Første dag var det to programposter å velge blant:

 

  • Vurdering for læring og profesjonsutvikling med nettbasert støtte ved prosjektleder Vegard Vålnes Meland (bildet),

    Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

 

 

og

 

 

  • Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet  Mellom praksis og inkludering ved senterleder CKI Niels Righolt (bildet), Center for Kunst og Interkultur

 

Sosial samling i Gather

 

Torsdag kveld kunne konferansedeltakerne delta på sosial mingling og nettverking på den interaktive plattformen Gather (Gather.town). Her var det muligheter for uformell prat, erfaringsutveksling, deling av ideer m.m.

 

Tre paralleller fredag

 

Dag to ble valget enda vanskeligere når det kommer til sesjonen med flere alternative tilbud, for da var det tre tilbud å velge mellom:

 

Kulturskole i endring  som del av en helhetlig samfunnsutvikling ved virksomhetssjef Sylvia Carlsdotter (bildet) og kulturutvikler for barn og unge Anna-Carin Uggla, begge fra Kulturskolan i Simrishamn samt rektor Ingvild Aas, Molde kulturskole

 

Strategisk kompetanseplanlegging. Hva? Hvorfor? Hvordan? ved spesialrådgiver Hanne Børrestuen, KS, og varaordfører i Nittedal kommune

 

Samspill i politikk og administrasjon – hva er viktig for ledelse? ved områdedirektør samfunn, velferd og demokrati Helge Eide, KS, i dialog med Gunnar Skaar, tidligere leder med erfaring fra offentlig forvaltning og kulturskole 

 

Fokus på barne- og ungdomsmeldinga

 

Før de tre parallellene fikk alle oppleve Anders Rønningen, førsteamanuensis i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, ta for seg noen sentrale punkt i barne- og ungdomskulturmeldinga, stortingsmeldinga som ble lansert fredag 19. mars.

 

 

Innledning og avrunding

 

Konferansen ble åpnet av Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, og styreleder Bjørn Arild Gram, KS, mens Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, runda den av, med å oppsummere konferansen samt se den i et framtidsretta, nasjonalt perspektiv. 

 

Tone Østerdal var konferansens konferansier. Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører.

 

Alt om Lederkonferansen 2021 finner du her

Les flere nyheter!