Publikasjoner

Del på:

Publikasjoner

Her finner du lenker til publikasjoner som Norsk kulturskoleråd - alene eller sammen med andre - står som utgiver av.

 

Publikasjonene nedenfor er listet opp etter utgivelsesår, de nyeste utgivelsene finner du øverst.

 

Merk: Norsk kulturskoleråd har også et dokumentarkiv på kulturskoleradet.no, med dokument av alle typer - dette arkivet finner du her

 

2021 

Kunnskapsbasert evaluering av veiledningsordningen

 

Rapport om evalueringen av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling.

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2021

 

Lenke til rapporten på digiblad.no

Lenke til rapporten som PDF

 

Lenke til omtale av rapporten

 

Fordypning med mangfold

 

Norsk kulturskoleråds strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram.

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2021

 

Lenke til hovedversjonen

Lenke til overordnet versjon

 

Lenke til omtale av strategien

På vei mot Fremtidens kulturskole

 

KS og Norsk kulturskoleråd har i et samarbeid om prosjektet Fremtidens kulturskole. Her oppsummeres prosjektarbeidet per januar 2021 i en rapport – der det også pekes på hva som videre bør gjøres.

 

Utgitt av KS og Norsk kulturskoleråd, 2021

 

Lenke til rapporten på digiblad.no

 

Lenke til omtale av rapporten

2020 

Kulturskolen og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

 

Rapport fra arbeidet med kartlegging av og undersøkelse om muligheter og behov for PPU for kulturskole.

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2020

 

Lenke til publikasjon (ny versjon)

Lenke til publikasjonen (gammel versjon)*

 

*) Navn på institusjon er oppgitt feil to steder i oversikten over PPU-tilbud. Det står Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Det korrekte er Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design. Dette er korrigert i den nye versjonen.

 

Lenke til omtale av rapporten

 

En styrket kulturskole?

 

Om kulturskolens forankring, rolle og ambisjoner og kompetanse i kulturskolen. Rapport fra Nasjonalt fagseminar i 2019.

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd og KS, 2020

 

Lenke til publikasjonen

 

Lenke til omtale av publikasjonen

 

2019

Kulturskolerelatert forskning i Norden (oversikt)

Rapport

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd og

Statens kulturråd (Sverige), 2019

 

Lenke til publikasjonen

 

Lenke til omtale av publikasjonen

 
 2016 

Rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2016

 

Lenke til publikasjonen

(fins i fire språkversjoner)

 

Lenke til omtale av publikasjonen

2005

Bedre og bedre? Kvalitetsutvikling i kulturskolen.

 

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2005

 

Lenke til publikasjonen