Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram

Strategien Fordypning med mangfold
01.09.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram

BÆRUM: Norsk kulturskoleråd har utarbeidet strategidokumentet «Fordypning med mangfold». I perioden 2021–2024 vil dette dokumentet være et arbeidsverktøy for Norsk kulturskoleråd knytta til Kulturskolerådets utviklings- og øvrige strategiarbeid.

 

Strategiens tittel viser til sammenhengen mellom strategien og Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning».

 

«Fordypning med mangfold» foreligger i to versjoner i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no:

Følgende elementer ligger som vedtak, bakgrunn og føringer for utarbeidelsen av «Fordypning med mangfold»:

 

Forlengelse av kulturskolens kjernetilbud

 

Kulturskolens fordypningsprogram er for elever som har særlig interesse og forutsetning for å arbeide med faget gjennom høy og målretta egeninnsats. Fordypningsprogrammet, slik det er skissert i rammeplan for kulturskolen, vektlegger utvikling av kreative evner, samarbeidsevne og selvstendighet – i tillegg til håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse.

 

Fordypningsprogrammet kan ses som en forlengelse av kulturskolens kjernetilbud og skal samtidig være en forberedelse for de elevene som ønsker å gå videre til høyere utdanning innen kunstfag.

 

Samhandling og samarbeid med mange

 

I tillegg til kulturskolen er det mange relevante aktører i forhold til samhandling og samarbeid rundt opplærings- og utdanningsløp innen kunstfag: skoleeiere på kommune- og fylkesnivå, skoleledere, kulturavdelinger i fylkeskommuner, fylkesledd i Norsk kulturskoleråd, UH-sektor med kunst- og kunstpedagogiske fag, det frivillige organisasjonslivet og andre aktører med fritidstilbud innen kunstfag. Samhandling og samarbeid bør ligge til grunn i et helhetlig opplærings- og utdanningsløp innen kunstfag.


Denne formen for samhandling og samarbeid kan best videreutvikles gjennom en strategi som for en periode skal arbeide konsentrert med kulturskolenes fordypningsprogram med bakgrunn i vedtak og føringer som beskrives videre i neste avsnitt. Strategien vil derfor i perioden 2021–2024 være et arbeidsverktøy for Norsk kulturskoleråd knyttet til organisasjonens utviklings- og øvrige strategiarbeid.

 

Tre mål

 

Dialog med kunnskaps- og ressursmiljøer (nærmere beskrevet i kunnskapsgrunnlaget) i prosessen med å utarbeide strategien, har bidratt til et kunnskaps- og behovsgrunnlag som sammen med føringer og bakgrunnsmateriale har resultert i at Kulturskolerådet har som mål at strategien skal bidra til å  

 

  • styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram – uavhengig av hvor de bor
  • skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Organisering

 

Norsk kulturskoleråd legger opp til en organisering av arbeidet gjennom økonomi, prosjektledelse, arbeidsgruppe, referansegruppe og ressursråd for det kommende arbeidet med strategien.

 

Ansvarlige for utarbeidelse av strategien har vært følgende:

 

  • Arbeidsgruppe: Sigrun Fostad, Kristin Geiring, Knut Øverland og Rut Jorunn Rønning, alle rådgivere i Norsk kulturskoleråd
  • Prosjektleder: Rut Jorunn Rønning
  • Prosjektansvarlig: Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd

Les flere nyheter!