Veien videre

Del på:

Veien videre

Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

KS og Norsk kulturskoleråd har lage et enkelt og tilgjengelig materiale, som gjør at alle regioner og kommuner kan nyttegjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole».

 

Derfor har vi laget tre «temapakker» som henger sammen:

 

Pakkene

Innholdet (klikk og se/last ned)

Pakke 1

 

Hovedfunn og bakgrunn

Pakke 2

 

Kulturskolen i samfunnet

Pakke 3

 

Kulturskole hele livet

 

Form, metode og målgruppe

 

Materialet som er produsert kommer i følgende form:

 

 • Tre presentasjoner, som bygger på rapportens innhold, spørsmål og kunnskapsgrunnlag
 • Disse leveres med kommentarer i stikkordsform og en kjøreplan som henviser til lysbildene i presentasjonene
 • Forberedelsesmateriale, som refererer til rapporten, med tilhørende refleksjonsspørsmål

Materialet benytter følgende metode:

 

 • Presentasjon av hovedpunkter i materialet
 • Referanser, refleksjonsspørsmål og muligheter for lokalt, aktuelt arbeid i egen kommune
 • Prosessarbeid med representanter for andre kommuner/organisasjoner på samling

Materialet har primært denne målgruppen:

 

 • Regionale rådgivere, veiledere og andre som vil tilrettelegge for presentasjon og prosess
 • Kulturskoleledere som vil involvere egne ansatte, andre i egen kommuneorganisasjon eller andre lokale aktører i arbeid med Fremtidens kulturskole, medvirkning og samskaping
 • Ansatte og valgte som vil aktivere og bekjentgjøre materialet for aktuelle målgrupper

I tillegg til temapakkene ovenfor og arbeidet med pilotprosjektet, er dette en del av planen videre:

 

 • For å tilgjengeliggjøre tema, erfaringer og kunnskapsutvikling i pilotarbeidet, vil det lages regionale og nasjonale møteplasser som gjør at alle kommuner som ønsker det, kan nyttiggjøre seg prosjektets arbeid.
 • KS' åtte regioner og Kulturskolerådets ti fylkesavdelinger oppfordres til å møtes «lokalt» i løpet av prosjektperioden, med Fremtidens kulturskole på agendaen, blant annet ved å vise fram gode eksempler på hvordan kulturskolen kan virke sammen med andre kommunale tjenestetilbud i dagens og fremtidens kommune. UH-sektor i regionene er også en viktig aktør å spille sammen med i dette arbeidet.

 

Vil du vite enda mer?

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker