Konferanser

Del på:

Konferanser

Her finner du informasjon om konferanser som kan være relevante for deg som er leder i kulturskolen.

 

 

Lederkonferansen

Merk: På grunn av koronakrisa er Lederkonferansen 2020, som skulle ha vært arrangert 16.-17. april, avlyst.

 

Lederkonferansen arrangeres av KS, Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole.

 

Arrangørenes mål med konferansen er at den skal være

  • et kompetanseløft for ledere innen oppvekst, kunst, kultur, skole og kulturskole
  • en arena for informasjonsdeling i tråd med samfunnsutviklingen og nyere forskning på feltet
  • et dialogforum for samhandling mellom ulike forvaltningsnivå og organisasjoner

Lederkonferansen setter ulike tema og utfordringer på dagsorden – for diskusjon, inspirasjon og refleksjon. Konferansen skal synliggjøre muligheter og ulike lederutfordringer knyttet til ulike tema, samtidig som den fokuserer strategiske grep og hvordan en skal få til helhetlig tenkning i lokalt utviklingsarbeid.

 

Lederkonferansens målgrupper

  • Kommunal administrativ og politisk ledelse innen oppvekst, skole, kultur og kulturskole
  • Administrativ og politisk ledelse innen kultur og utdanning i fylkeskommunene
  • Oppvekst-, skole- og kulturtilsatte i nasjonale organ
  • Universitets- og høgskoletilsatte og studenter innen skole-, kunst- og kulturledelse

Tid og sted
Lederkonferansen arrangeres årlig torsdag og fredag uken etter påske.
Påmelding på nettstedet kulturskoleradet.no, omkring februar/mars.

 

Mer informasjon finner du på kulturskoleradet.no her

 

> Tilbake til hovedsida Ledelse i kulturskolen