Ledelse i kulturskolen

Del på:
Viktig: Denne sida er inntil videre å regne som et testområde. Sida vil være premiereklar 16. april 2020. Noe relevant stoff er allerede utlagt, se under Nyeste bidragene i venstrekanten.

 

Ledelse av kulturskole er et tema Norsk kulturskoleråd prioriterer høyt, og ønsker å bidra til utvikling i. På denne nettsida finner du aktuelt stoff om temaet, og intensjonen er å høyne kvaliteten på det som utøves av ledelse i skoleslaget.

 

Har du spørsmål, kommentarer, ønsker om nytt innhold o.l.: Send e-post hit.

Innhold

Debattforum

(facebookside)

Dokument

Filmer

Lenker

Ofte stilte spørsmål

Webinarer

 

Meny - tematisk

Konferanser

Utdanning

 

Nyeste bidragene

Lederkonferansen

- en omtale

(Utlagt: 23.10.19)

Ledelse av prosesser

(LAP) - en

presentasjon

(Utlagt: 16.10.19)

Guide for møte med

ny leder i kulturskolen

- oppdatert versjon

(Utlagt: 15.10.19)

 

 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål andre ledere i kulturskolen har stilt oss tidligere. Kanskje finner også du svaret du behøver her.

 

Til Ofte stilte spørsmål (test)

 

Kommer

Kulturskoleledelse på nett

Torsdag 16. april åpnes denne nettsida offisielt, som et tilbud til alle som er opptatt av ledelse i kulturskolen. Samme dag arrangerer Norsk kulturskoleråd et webinar for kulturskoleledere.

 

> Les mer i nyhetssak (Legges ut 2. april)

 

Del på:

Ledelse i Kulturskolen: Dokument

Guide for møte med ny leder i kulturskolen

Her finner du en guide med innspill på områder som er nyttige og kan være utfordrende for nye rektorer. Guiden skal være en kombinert informasjon og veiledning i sammenheng med kulturskolerådets andre tiltak knyttet til kulturskoleutvikling generelt og til Ledelse i kulturskolen spesielt. Gjennom å kontakte rådgiveren som har ansvar for ditt fylke, vil du som kulturskoleleder kunne få vite mer om innholdet i og bruk av denne guiden. Den skal fungere som hjelp til selvhjelp – for å finne frem i egen organisasjon, finne ressurspersoner, finne svar på ting du ikke visste at du ikke visste osv.

 

Guiden kan du lese og laste ned her (sist oppdatert: 15.10.2019)

 

Ledelse av prosesser (LAP) - en presentasjon

Norsk kulturskoleråd har en rammeavtale med Høgskolen i Innlandet (INN) og Lederskap AS om et videreutdanningstilbud for ledere i kulturskolene i Norge, Ledelse av prosesser (LAP). Dette er et desentralisert, samlingsbasert studietilbud som kan tas samtidig med at du er i full jobb. Det er utarbeidet to moduler á 30 studiepoeng på masternivå. Som student vil du kunne ta med deg utfordringer og erfaringer fra egen lederhverdag inn i studiet. Kulturskolerådet søker midler fra KS' OU-fond, noe som gjør at kostnadene blir relativt lave for kommunens kulturskoleleder.

Lyst til å vite mer? Se presentasjonen eller ta kontakt med merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no.

 

Ledelse av prosesser (LAP) - en presentasjon (utlagt: 16.10.2019)

 

 

 

 

 

 

 

Del på:

Konferanser

Her finner du informasjon om konferanser som kan være relevante for deg som er leder i kulturskolen.

 

 

Lederkonferansen

Lederkonferansen arrangeres av KS, Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole.

 

Arrangørenes mål med konferansen er at den skal være

  • et kompetanseløft for ledere innen oppvekst, kunst, kultur, skole og kulturskole
  • en arena for informasjonsdeling i tråd med samfunnsutviklingen og nyere forskning på feltet
  • et dialogforum for samhandling mellom ulike forvaltningsnivå og organisasjoner

Lederkonferansen setter ulike tema og utfordringer på dagsorden – for diskusjon, inspirasjon og refleksjon. Konferansen skal synliggjøre muligheter og ulike lederutfordringer knyttet til ulike tema, samtidig som den fokuserer strategiske grep og hvordan en skal få til helhetlig tenkning i lokalt utviklingsarbeid.

 

Lederkonferansens målgrupper

  • Kommunal administrativ og politisk ledelse innen oppvekst, skole, kultur og kulturskole
  • Administrativ og politisk ledelse innen kultur og utdanning i fylkeskommunene
  • Oppvekst-, skole- og kulturtilsatte i nasjonale organ
  • Universitets- og høgskoletilsatte og studenter innen skole-, kunst- og kulturledelse

Tid og sted
Lederkonferansen arrangeres årlig torsdag og fredag uken etter påske.
Påmelding på nettstedet kulturskoleradet.no, omkring februar/mars.

 

Mer informasjon finner du på kulturskoleradet.no her

 

Kontakt meg gjerne

Merete Wilhelmsen sh.JPG
Merete Wilhelmsen
rådgiver
+47 922 61 698