Premiere for =Vi: Konferanse med inkludering i fokus

14.03.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Premiere for =Vi: Konferanse med inkludering i fokus

LARVIK: Konferansen =Vi ble arrangert i Larvik denne uka. Dette er den nye nasjonale konferansen som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering.

 

Konferansen =Vi ble arrangert i Larvik 14. og 15. mars - av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. I målgruppa for denne konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som driver med Fargespill og ansatte innen UH-sektoren.

 

Adil Khan med foredrag på =Vi

 

Adil Khan (bildet t.h.) var hovedforedragsholder på =Vi, og var i aksjon første dag. Khan markerte seg i mange år som en av landets beste breikdansere, og har ellers arbeidet både som programleder og skuespiller. Han er også høyt verdsatt for sitt arbeid for ungdom, med kultur som viktig verktøy.

 

Flere bidragytere

 

I tillegg til Khan bidro blant annet Ole Hamre (kunstnerisk leder i Fargespill) og Endre Lindstøl (rektor ved Larvik kulturskole) med innlegg og presentasjoner.

 

Konferansen ble åpnet av larvikordfører Rune Høiseth. 

 

Ann-Magrit Austenå (bildet t.h.), generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere holdt et foredrag titulert "Oss og dem? = Vi".

 

Irene Kinunda og Mona Ibrahim - fra Stiftelsen Fargespill - er konferansierer.

 

=Vi hadde en egen tegner, Esther Buchmann, som poengtert og kreativt satte sitt preg på konferansens første dag.

 

Fokus på rock som sosial inkludering

 

Stikkord for denne økta på konferansens dag to var Blues Factory, The Rock and Roll Forever Foundation og bandet Skyldig som faen (bildet t.h.). Bjørn Andersen, daglig leder for Blues Factory, var med og satte fokus på hvordan blues/rock og bandarbeid kan bidra i arbeid mot utenforskap og for å skape arenaer for mestring, samspill og empowerment.

 

Andersen hadde med seg bandet Skyldig som faen som er "husbandet" i Bastøy fengsel, men et band som gjør svært mange konserter - også utenfor fengselet. Blant annet har bandet spilt på Notodden Bluesfestival flere ganger.

 

Blues og rock er også i fokus for den amerikanske organisasjonen Rock and Roll Forever Foundation. Den er grunnlagt av Steven Van Zandt alias Little Steven, og støttes av flere verdenskjente artister med sosialt engasjement - som Bruce Springsteen, Bono og Jackson Browne. Organisasjonen har ansatte som blant annet arbeider med didaktikk og opplegg for blues og rock op ungdomsskoler og i samfunnet ellers. Organisasjonen ser på rock som et verktøy for arbeid mot dropouts og utenforskap i lokalsamfunnet.

 

The Rock and Roll Forever Foundation har nylig etablert et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og European Blues Senter på Notodden, og kom til =Vi med to av sine sentrale fagpersoner: Bill Carbone (bildet t.h.) og Ben Dumbauld. Titttelen for deres økt var "How rock on the curriculum can change people and communities".

 

Erfaringsutvekslinger og drøftinger

 

Konferansen inneholdt også bolker med erfaringsutveksling og drøfting på bakgrunn av forhåndsbestemte tema. Arrangørens tanke var at dette skal munne ut i anbefalinger - til for eksempel Norsk kulturskoleråd, kommunene og andre aktører.

 

Hvem er de?

 

Videre rommet konferansen =Vi en bolk med informasjon om hvem de er, de som kommer til Norge som flyktninger eller asylsøkere, Hva har de har opplevd, hva de kan forvente osv. Det ble også satt fokus på hvem som vil komme i tida framover, hvilke faser de er i - i forhold til søknadsprosess, hvilke behov har de og hvordan samfunnet kan bidra til inkludering.

 

Ulike former for praksisnær undervisning var også tema på konferansen, som også inneholdet "relevante" kunstneriske innslag.

 

Speeddating

 

På tampen av konferansedag to var det ei økt med tittelen «Speeddating». Her fikk ulike aktører -  med ganske så "like" mål - presentere seg for deltakerne inndelt i puljer. Aktører her var Fargespill, El Sistema, Bluesfactory, JM Norway, FLEXid, Høgskolen på Vestlandet og Peacepainting.

 

Hvorfor =Vi?

 

Konferansenavnet =Vi - med undertittel "kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn" - er valgt fordi navnet antyder svarene på to sentrale spørsmål mange enkeltpersoner, foreninger, institusjoner, kommuner, kulturskoler spør seg i dag:

 

  • Hvordan skal vi klare å inkludere dem som står utenfor?
  • Hvordan kan dem som kommer som flyktninger og innvandrere klare å bli integrert i lokalsamfunnet?

- For det første protesterer konferansen mot selve premisset for disse spørsmålene, nemlig at dette skulle handle om oss og dem. I stedet fokuserte konferansen at tilhørigheten og identiteten til alle må favnes i et større vi, og at kunst og kultur kan spille en stor rolle i denne utvidelsen, sier Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og en av flere fra kulturskolerådet som deltok i forberedelsene og gjennomføringen av konferansen.

 

Inkludering høyt på alles agenda

 

Konferansen =Vi 2018 hadde som mål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering - både nasjonale og lokale - skal få møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet. Arrangørene anser dette som viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje: I lokalsamfunnene.

 

De tre arrangørene har alle inkludering høyt på sine agendaer, med litt ulike innfallsvinkler:

 

Norsk kulturskoleråds har laget en strategi for landstingsvedtak 5.1, «Flyktninger og kulturskolen», som skal kvitteres ut av kulturskolerådets landsting i 2020. Ett av tiltakene er å legge til rette for møteplasser alene eller i samarbeid med andre for å øke kompetansen på kulturskole som inkluderende arena i kommunene.

 

Les også: Utlyser insentivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi

 

Fargespill, som i all sin virksomhet har fokus på inkludering, ser det som viktig å bli enda flinkere på å nyttegjøre seg andres kunnskap og kompetanse, for å nå et felles mål: Det gode liv. Fargespill ser det som viktig og nødvendig å invitere til en slik nasjonal konferanse – for å dele og utvikle kompetanse.

 

Larvik ønsker å være et kraftsenter

 

Larvik kulturskole ønsker å være et kraftsenter for å bidra med kompetanse også på dette fokusområdet, og ser det som viktig å få kompetanse på å dele kompetanse. Larvik kommune hadde en egen bolk første dag, der de presenterte hvordan man der i kommunen samarbeider mot et felles mål for et større "Vi".

 

Larvik kommune og Larvik kulturskole ønsker å systematisere bruken av kunstfag som verktøy for å skape god og varig integrering. Ny kulturplan, samhandling og langsiktig tenking er nøkkelbegreper som vil bli belyst i denne bolken.

 

I tillegg presenterte kommunen FLEXid - en metodikk for ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider. Metodikken er utarbeidet i Larvik og er en viktig del av integreringsarbeidet i kommunen.

 

Tre personer sto for Larviks presentasjon: Bård Jacobsen (enhetsleder for kultur), Endre Lindstøl (kulturskolerektor) og Kjell Østby (fagkonsulent).

 

Les flere nyheter!