Norsk kulturskoleråd jubilerer: 50 år i den kommunale kulturskolens tjeneste

16.03.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk kulturskoleråd jubilerer: 50 år i den kommunale kulturskolens tjeneste

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd jubilerer i 2023. Lørdag 18. mars er det 50 år siden organisasjonen ble stiftet – som Norsk musikkskoleråd. Jubileet markeres på flere måter. Hovedmarkeringen skjer i november, med blant annet en jubileumsforestilling, som jubilanten håper å kunne dele med alle som vil, via internett.

 

I forbindelse med selve «fødselsdagen» nå i mars vil det bli lokale markeringer i regi av noen av organisasjonens fylkesavdelinger. Andre fylkesavdelinger vil markere jubileet senere i år. En kronikk forfattet av Kulturskolerådets direktør, Morten Christiansen, er også publisert. Men den store markeringen kommer altså i november: 28. november blir det jubileumsforestilling med inviterte gjester i salen, en forestilling Kulturskolerådet har planer om å la hele kulturskolelandet få ta del i via internett, direkte eller i opptak.

 

Interesse- og utviklingsorganisasjon for kommunene

 

For Norsk kulturskoleråd har disse 50 årene vært preget av en kontinuerlig oppbygging og utvikling av en sterk organisasjon med ansatte over hele landet, som til enhver tid skal inneha den riktige kompetansen for å utføre en tjeneste til beste for landets kommunale kulturskoler. Å bistå kulturskoleeierne og kulturskolene med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen, er en sentral del av Kulturskolerådets arbeid i dag.

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommunene som eiere av kommunale kulturskoler. Med visjonen Kulturskole for alle som en stadig aktuell «ledestjerne», har organisasjonen fokus på å ivareta sine medlemmers interesser blant annet ved at en kontinuerlig og målrettet arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne.

 

– Omfattende perspektivskifte

 

Kulturskolerådets 40 første år er oppsummert og vurdert av mange i jubileumsskriftet På vei til kulturskole for alle, som kan leses og lastes ned her. De ti årene deretter har vært preget av et omfattende perspektivskifte, ifølge Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Arbeidet er dreid mot økt eierfokusering både med tanke på innretning av strategi og tiltak. Et vesentlig virkemiddel har vært utviklingen av Kulturskolerådets veiledningsordning. Mål med veiledningen er å gjøre kulturskoleeier bedre i stand til å drive utviklingsarbeid av sin kulturskole ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskolerådet. Han sier veien videre for Norsk kulturskoleråd vil være på samme akse, men ha et spesielt søkelys på det Kulturskolerådet kaller Fremtidens kulturskole.

 

– Landets kulturskoler må ta i betrakting den raske utviklingen som samfunnet generelt påvirkes av. Stikkord i så måte er bærekraft, mangfold, digitalisering og samskaping. Dette er også de fire strategiområdene i Norsk kulturskoleråds Strategi 2032. I denne konteksten vil det være nødvendig ikke bare å snakke om, men utvikle fremtidens Norsk kulturskoleråd, sier Morten Christiansen.

 

Merk: I 1997 skifta Norsk musikkskoleråd navn til Norsk musikk- og kulturskoleråd. I 1998 slo så Norsk musikk- og kulturskoleråd og Norsk kunstskoleråd seg sammen, til Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!