Oslo og Viken

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens kommende arrangementer, møter og aktiviteter:

 

4. - 5. mars 2024

Styreseminar (styremøte 1)

 

 

 

Aktuelt 

Nettverk og kompetanseutvikling for kulturskolelærere i fagene dans og teater

 

Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken og Oslo kulturskole har inngått en avtale om re-etablering av et nettverk for danse- og teaterlærere i regionens kulturskoler. Oslo kulturskole vil drifte nettverket, hvor målet er å skape: 

 

 Møteplasser for læring og erfaringsdeling mellom lærere og kommuner

 Arenaer for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid på danse- og teaterfeltet

 Arenaer for kompetanseheving

 Relevant innhold for store og små kommuner

 Bærekraftige, samskapte nettverk som bidrar til utvikling på feltet og dialog mellom relevante

aktører

 

Mer informasjon vil komme. 

  

Publisert: 11.01.24

 

Tilskudd til mangfoldsprosjekter

Våren 2023 utlyste Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken et tilskudd for mangfoldsrelatert utviklingsarbeid. 4 medlemskommuner søkte på ordningen, og alle prosjektene fikk innvilget støtte. Kommunene som gjennomfører prosjekter er: 

 

Hole kommune

Nes kommune

Nesodden kommune

Ringerike kommune

 

Publisert: 11.01.24

 

Årsmøte gjennomført

Høsten 2023 avholdt Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken årsmøte. Protokollen fra møtet er tilgjengelig i fylkesavdelingens dokumentarkiv

 

Publisert: 11.01.24

 

Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Øst og BTV. Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunene i Oslo og Viken-regionens interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 2023-2025 et hovedfokus på mangfold som utviklingsområde.  

 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2023–2025
Ole Thomas Evensen Styreleder
Ingun Elvhaug Nestleder

Guro Gravem Johansen

Styremedlem

Magdalena Sendrowicz

Styremedlem

Peter Wallumrød

Styremedlem

Arild Rønsen

Varamedlem

Tove Hofstad

Varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

 

Kontakt 

Jens Nyland
Rådgiver
E-post: jens.nyland@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 90 86 79 63

 

Sist oppdatert: 11.01.24

Til toppen