Lederkonferansen 2024

Del på:

> Omtaler av bidragsytere og innhold     > Påmelding

> Aktuell nyhetssak   > Nettsida Lederkonferansen


Lederkonferansen 2024

4. og 5. april

Norges musikkhøgskole, Oslo

  

Digitalitet i droneperspektiv og under lupen 

 Digital ledelse i lys av kompetanse, samhandling og livskvalitet

 

Konferansierer og moderatorer:

Lene Karin Wiberg, spesialrådgiver, FID Strategisk IKT og digitalisering, KS

Håkon Kvidal, førstelektor og leder, TIGER, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

 

Program

Med forbehold om endringer.

 

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 4. april 2024
09:00  10:00
Registrering med kaffe/te og frukt
Programstart: 10:00  slutt: 16:00

10:00 – 11:30

 

 

Kunstnerisk innslag: Love your Latency – musikalsk samspill på tvers av rom, lyd, land og kontinent

ved Torben Snekkestad, saksofon og elektronikk, og Ivar Grydeland, gitar

> Se omtale

 

 

  Velkommen til konferansen

ved Astrid Kvalbein, rektor, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

 

 

Åpningshilsen i digitalt lys

ved Synnøve Mjeldheim Skaar, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

> Se omtale

 

 

Kloke ledere i algoritmenes tid

ved Øystein Gilje, professor, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

> Se omtale

  

 

Kunstig intelligens og ledelse 

ved Tale Skjølsvik, professor, Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet

> Se omtale

 

11:30 – 12:30

 

Lunsj

12:30 – 14:00

 

Hvordan kan skoleeiere og -ledere bli profesjonsfaglig digitalt kompetente?

ved Torill Sommerlund og Lars Kvenshagen Gimse, seniorrådgivere, Avdeling for digitale tjenester, Utdanningsdirektoratet

> Se omtale

 

 

Hvordan kan ledere ta grep om digitaliseringsarbeidet?

ved Kjersti Berg Danilova, førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole

> Se omtale

 

 

Pause

14:00 – 16:00

 

Dagens paralleller

Med kort pause innlagt.

 

ved Kjersti Berg Danilova, førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole

> Se omtale 

 

 

 2) Et praktisk blikk på kompetansepakken Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere

ved Torill Sommerlund og Lars Kvenshagen Gimse, seniorrådgivere, Avdeling for digitale tjenester, Utdanningsdirektoratet

> Se omtale

 

 

3) Hvordan motivere lærere og elever til å jobbe mer digitalt?

 ved Håkon Kvidal, førstelektor og leder, TIGER, Norges musikkhøgskole

> Se omtale

 

16:00

 

Faglig program dag 1 er slutt

 

19:00

 

Middag på Park 29 for påmeldte 
Fredag 5. april 2024
08:30  09:00
Registrering med kaffe/te og frukt

Programstart: 09:00  slutt: 14:30

09:00 – 10:45

 

Kunstnerisk innslag: Du er ikke maktløs

ved Shelmith Øseth, danser

> Se omtale

 

 

Samhandling  fleksibelt arbeidsliv  fremtidens kontor

ved Nils Brede Moe, sjefforsker, SINTEF Digital

> Se omtale

 

 

 Digitale verktøy for økt bærekraft

 ved Kristian Mjøen, leder, Norsk Bærekraftsenter

Se omtale

 

Pause

10:45  11:30

 

Kunstig intelligens: En ny tid for ledelse

ved Morten Goodwin, professor, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder

> Se omtale

 

 

 Avrunding av plenumsdel og frampek

ved Morten Christiansen, direktør, Norsk kulturskoleråd

Se omtale

 

11:30  12:30

 

Lunsj

12:30 – 14:30

 

Dagens paralleller

Med korte pause innlagt.

 

1) Kunstig intelligens og ChatGPT i praksis  slik kan teknologien føre til bedre ledelse

ved Morten Goodwin, professor, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder

> Se omtale

 

 

2) Lederutvikling og kulturskolebasert kompetanseutvikling i praksis med digital støtte

> Se omtale

 

 

3) Utgår*Fra lederperspektiv – praktisk blikk på personvern og sikkerhet 

*) Utgår pga. forfall fra verkstedleder. De som er påmeldt denne parallellen velger fritt en av de to andre parallellene.

14:30

 

Lederkonferansen 2024 er slutt

Vel hjem med digitale refleksjoner for kompetanseutvikling.

 > Tilbake til toppen av programmet

> Tilbake til nettsida Lederkonferansen

  

 

 

Omtale av konferansens bidragsytere og innhold

Astrid Kvalbein

 

Ble i 2021 rektor ved Norges musikkhøgskole. Har bakgrunn som sanger, kritiker og forsker. Doktorgrad om arbeidet til komponisten, kritikeren og stifteren av Ny Musikk, Pauline Hall. Har vært postdoktor ved Universitetet i Oslo, leder for NMHs historieprosjekt og musikkanmelder i blant annet Aftenposten og VG. Har vært medlem av samtids- og avantgardemusikkgrupper som Søyr, vonDrei og Duo Parula.

 

Velkommen til konferansen

 

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Synnøve Mjeldheim Skaar

 

Statssekretær for kunnskapsministeren siden oktober 2023. Har tidligere vært blant annet  statssekretær ved Statsministerens kontor, sekretariatsnestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og utdanningspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiet.  

 

Åpningshilsen i digitalt lys

 

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Øystein Gilje 

 

Professor ved UiO og arbeider for tiden med læring, digitalisering og kunstig intelligens. Har skrevet en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt. De to siste bøkene handler om elevenes identitet og læring i den digitale skolen, og hvordan lærere kan legge opp undervisningen i en klasse der elevene har sin egen digitale enhet. Er leder av FIKS, Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, en enhet som samarbeider med skoleeiere i store deler av Norge.

 

Kloke ledere i algoritmenes tid

 

Som leder snakker du trolig med dine ansatte om hvordan kunstig intelligens vil endre samfunnet, læring og utdanning. Samtidig hører du nok at mange er frustrerte, men også nysgjerrige på hvordan nye språkmodeller kan brukes for læring og opplevelser. Hva bør du egentlig vite for å navigere som leder i algoritmenes tidsalder? Gilje setter den digitale utviklingen inn i en historisk fortelling med røtter til trykkekunsten og oppfinnelsen av fotografiet og filmen. Han viser hvordan ledere, lærere og ikke minst ungdom møter kunstig intelligens i læring og undervisning. 

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Tale Skjølsvik

 

Professor ved Institutt for Informasjonsteknologi, OsloMet. Har doktorgrad i strategi fra BI og bred erfaring som foredragsholder innen digitalisering, strategi og kunnskapsarbeid. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og digitalisering i arbeidslivet.

 

Kunstig intelligens og ledelse

 

Kunstig intelligens gjennomsyrer i stadig økende grad de fleste områder i samfunnet. Hvordan kan og bør en være «digital» leder og støtte opp under digitalitet? Hva kan kunst og kultur bidra med i utviklingen av KI? Og hvordan kan KI understøtte utvikling av kunst og kultur?

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Torill Sommerlund

 

Seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Jobber særlig med støtte til utvikling av digital kompetanse for eiere og ledere i barnehage og skole, blant annet gjennom ulike kompetansepakker.  

 

Lars Kvenshagen Gimse

 

Seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Jobber særlig med støtte til utvikling av digital kompetanse for ansatte i barnehage og skole, blant annet gjennom ulike kompetansepakker.  

 

Hvordan kan skoleeiere og -ledere bli profesjonsfaglig digitalt kompetente? 

 

Vil du utvikle mestringstro i arbeid med digitalisering i skolen? Utdanningsdirektoratet har sammen med forskere, skoleeiere og skoleledere utviklet en ny kompetansepakke som støtter arbeidet med å tilrettelegge og lede utviklingsarbeid i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) som er særlig relevant for eier- og lederrollen i skolen. I innlegget får du en introduksjon til ressursene som fins i kompetansepakken "Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere". 

 

Et praktisk blikk på kompetansepakken Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere

 

Utdanningsdirektoratet har sammen med forskere, skoleeiere og skoleledere utviklet en ny kompetansepakke som støtter arbeidet med å tilrettelegge og lede utviklingsarbeid i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) som er særlig relevant for eier- og lederrollen i skolen. I denne parallellen får du prøve ut noen av ressursene i kompetansepakken "Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere", og reflektere over hvordan disse kan brukes i eget arbeid for å utvikle mestringstro i arbeid med digitalisering i skolen. Vi ser på støtten til prosessarbeid og metodikk, faglig kunnskap om digitalisering og PfDK samt noen erfaringsdelinger fra flere skoleeiere og skoleledere. Ta med egen datamaskin.  

 

> Tilbake til programposten Hvordan kan skoleeiere og -ledere bli profesjonsfaglig digitalt kompetente?

 

> Tilbake til programposten Et praktisk blikk på kompetansepakken Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere

 

Tilbake til toppen av sida

Kjersti Berg Danilova

 

Førsteamanuensis ved NHH Norges Handelshøyskole. Forsker og underviser innen digitalisering, prosessledelse, og prosjektledelse. Er med i forskningsgruppen Digitalisation in Organisations og er en av forfatterne av boken "Digitaliseringsledelse".

 

Hvordan kan ledere ta grep om digitaliseringsarbeidet?

 

Digitalisering utfordrer offentlige virksomheter på en rekke områder, og stiller nye krav til offentlige ledere. Kjersti Berg Danilova skal snakke om lederes rolle i utvikling og realisering av en digital strategi.  

 

Digital transformasjonsledelse

 

Å lykkes med digitalisering krever ikke bare tekniske, men også vesentlige organisatoriske endringer, ofte i den grad at dette betegnes som en digital transformasjon. I denne workshopen ser vi på hva en digital transformasjon innebærer og diskuterer hvordan offentlige ledere kan lede en digital transformasjon på tvers av virksomheten. 

 

> Tilbake til programposten Hvordan kan ledere ta grep om digitaliseringsarbeidet?

 

> Tilbake til programposten Digital transformasjonsledelse

 

Tilbake til toppen av sida

Håkon Kvidal

 

Førstelektor ved Norges musikkhøgskole der han leder team for teknologi i læring og undervisning (TIGER) og er studieleder for videreutdanningen Digital didaktikk i musikkundervisningen. Medlem i AEC Digitisation Working Group, et samarbeid mellom musikkonservatorier i Europa. Deltar i arbeidet med Kulturnett 3.0, et nasjonalt prosjekt om musikkundervisning og samspill på nett via ny fiberbasert infrastruktur med minimal forsinkelse og høy lyd- og bildekvalitet. 

 

Hvordan motivere lærere og elever til å jobbe mer digitalt?

 

En presentasjon av hva digitalisering i læring og undervisning i musikkutdanning kan være og hvordan Norges musikkhøgskole jobber med dette. Kvidal ser nærmere på sentrale moment fra et ledelsesperspektiv, som infrastruktur, kompetanseheving, brukerstøtte, profesjonsfelleskap og delingskultur.  

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

 

Arbeider på Senter for Livslang Læring - LUP ved Høgskolen i Innlandet. Har sitt hovedfokus på vurderingspraksiser og skole- og profesjonsutvikling. I tillegg har han bidratt aktivt i utvikling av digitale læringsressurser som skal støtte skolesektoren i sitt utviklingsarbeid. Eksempler på dette er nettressursen KulVFL for norske kulturskoler og kompetansepakken Innføring av nytt læreplanverk.

 

 

Ansatt ved Senter for Livslang Læring - LUP ved Høgskolen i Innlandet. Arbeider innen feltene vurdering, profesjonsutvikling og skoleutvikling. Har lang bakgrunn fra kulturskolesektoren og har tidligere arbeidet som rektor ved Ulstein kulturskole.

 

Lederutvikling og kulturskolebasert kompetanseutvikling i praksis med digital støtte 

 

I denne sesjonen vil Julianne Auberg Hauge og Vegard Meland fra Høgskolen i innlandet se nærmere på hvordan ledere utvikler seg i samhandling med kulturskolelærere der utviklingsarbeidet har vært støttet av den digitale ressursen KulturskoleVFL. Det vil bli presentert interessante funn fra en pågående evaluering av nettressursen, og evalueringen vil også sees i sammenheng med andre undersøkelser der digitale ressurser danner et sentralt utgangspunkt. 

 
Deltakerne får innblikk i hvordan ledere utvikler seg i samhandling med kulturskolelærere, der utviklingsarbeidet har vært støttet av den digitale ressursen KulturskoleVFL. Interessante funn fra pågående evaluering av nettressursen presenteres. Evalueringen sees i sammenheng med andre undersøkelser der digitale ressurser danner et sentralt utgangspunkt. 

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Nils Brede Moe

 

Sjefforsker i SINTEF Digital og en av Norges fremste eksperter på smidig organisering, hybrid arbeidshverdag, teamarbeid og innovasjon. Er spesielt opptatt av virtuelt arbeid, hjemmekontor, prosessforbedring, autonome team og med mål om å forbedre folks arbeidssituasjon gjennom forskning. Forsker blant annet på organisasjoner som NAV, DNB, Spotify, Storebrand, Ericsson, DNV og Sparebank 1. 
 

Samhandling - fleksibelt arbeidsliv - fremtidens kontor

 

Et fleksibelt arbeidsliv kan gi økt effektivitet og god balanse i livet når den enkelte bestemmer selv. Digital samhandling kan være like effektivt som det fysiske. Men digital samhandling forutsetter at det i tillegg finns fysiske arenaer for å utvikle sosiale nettverk, relasjonsbygging og tillit. Og hvis ikke kontoret er attraktivt, blir folk hjemme. 

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Kristian Mjøen

 

Leder for Norsk Bærekraftsenter. Ledet tidligere bærekraftsarbeidet i Trondheim kommune. Merk: Mjøen har overtatt denne "foredragsposten" etter at Øyvind Tanum, rådgiver, Enhet for næring og samfunnsutvikling, Trondheim kommune, måtte melde forfall.

 

Digitale verktøy for økt bærekraft

 

Trondheim kommune har de siste årene jobbet systematisk med FNs bærekraftsmål, både og som organisasjon og ikke minst i samarbeid med andre aktører. Noe av det som har blitt utviklet handler om hvordan digitalisering og teknologi kan skape nye rom for kultur og verdiskaping.

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Morten Goodwin

 

Professor i kunstig intelligens ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder. Har også en stilling som professor 2 ved OsloMet. Er medgründer og ledende forsker i AI Experts, og fungerer som nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning. Vurderes av mange som en av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens. 

 

Kunstig intelligens: En ny tid for ledelse

 

Kunstig intelligens går langt utover applikasjoner som ChatGPT og åpner for nye muligheter i utforming av fremtidens utdanningssystemer. Ledere har en gyllen mulighet til å lede virksomheter inn i en ny æra der tilpassa læringsplattformer og dyp innsikt i elevers og studenters individuelle behov er oppnåelige mål. Lederutfordringer i denne konteksten er bl.a. inkludert håndtering av datakontroll, sikring av mangfold i teknologiutdanning og omdefinering av lederrollen i et raskt endrende pedagogisk landskap. Goodwin utforsker hvordan kunstig intelligens kan integreres. Han belyser potensialet og potensielle fallgruver og gir innsikt i hvordan teknologiske fremskritt kan transformeres til effektive verktøy.

 

Kunstig intelligens og ChatGPT i praksis - slik kan teknologien føre til bedre ledelse

 

Workshopen rettes mot ledere som ønsker å utforske hvordan generativ kunstig intelligens, med fokus på ChatGPT, kan forbedre og modernisere ledelsespraksiser. I gruppearbeid og plenumsdiskusjoner introduseres ChatGPT og potensielle anvendelser i ledelsessammenhenger innen utdanningssektoren og andre organisatoriske miljø. I grupper utforskes realistiske scenarier der ChatGPT assisterer i å takle dagligdagse ledelsesutfordringer. Diskusjonene adresserer spørsmål som "hvordan kan ChatGPT effektivisere ledernes tidsbruk?" og "hvilke etiske betraktninger er essensielle ved bruk av AI i ledelse?". Målet er å gi deltakerne praktisk forståelse av hvordan ChatGPT kan integreres i ledelsespraksis og inspirere til utforskning og anvendelse av AI-verktøy i egen virksomhet. 

 

> Tilbake til programposten Kunstig intelligens: En ny tid for ledelse

 

> Tilbake til programposten Kunstig intelligens og ChatGPT i praksis - slik kan teknologien føre til bedre ledelse

 

Tilbake til toppen av sida

Morten Christiansen

 

Direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Avrunding av plenumsdel og frampek

 

Her vil direktøren i Norsk kulturskoleråd formidle inntrykk han sitter igjen med etter konferansedagene samt se litt framover, blant annet mot Kulturbæring i Bodø kommende høst.

 

> Tilbake til programposten

 

Tilbake til toppen av sida

Torben Snekkestad

 

Saksofon og elektronikk.

 

Ivar Grydeland

 

Gitar.

 

Love your Latency

 

Musikalsk samspill over internett har blitt studert siden 90-tallet, men ble aktualisert for musikere og i musikkutdanning under covid-nedstengningene. Det kunstneriske forskningsprosjektet Love your Latency omfavner de digitale forstyrrelsene og fantaserer om en framtidig hybrid konsertform. Prosjektet er et samarbeid mellom CreaTeME (Senter for fremragende utdanning) Norges musikkhøgskole, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Shelmith Øseth

 

Danser og koreograf.

 

Du er ikke maktløs

 

Vi går fra en pandemi til ondsinnede kriger, er det åpenbart at vi er inne i ubehagelige tider. Men har ikke dette alltid vært tilfelle? Gjennom historien og til i dag har det aldri vært en tid der verden er i perfekt stand. Menneskets arroganse og hat har alltid begeistret nok til å alltid holde de onde handlingene i live dessverre. Men vi er ikke maktløse. Vi har kanskje ikke makten til å stoppe folks selvopptatte arroganse og hat fra å utvikle seg til forferdelige handlinger. Vi har makten til å stoppe krigen blant oss, krigen inni oss, ved å ta vare på oss selv, vår mentale helse, ta vare på de rundt oss, vise omsorg, respekt, kjærlighet. Å være ansvarlige foreldre, venner, kollegaer. Alle disse tingene som virker så åpenbare, er det umulig for makthaverne i de utsatte områdene å gjøre noe med det? 

 

Foto: Weronika Nitsch.

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

Lene Karin Wiberg

 

Har master i teknologi (informasjonsteknologi)Arbeidserfaring av relevans: Har jobbet på nasjonalt nivå i 13 år med digitalisering på oppvekstområdet, i Senter for IKT i utdanningen, Utdanningsdirektoratet og siden høsten 2019 i KS. I KS har hun hovedansvar for å følge opp digitalisering i skole og oppvekst, hvor arbeidet med utvikling og oppfølging av den nye strategien for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole tar mye av tiden.  

 

Håkon Kvidal

 

Førstelektor ved Norges musikkhøgskole der han leder team for teknologi i læring og undervisning (TIGER) og er studieleder for videreutdanningen Digital didaktikk i musikkundervisningen. Medlem i AEC Digitisation Working Group, et samarbeid mellom musikkonservatorier i Europa. Deltar i arbeidet med Kulturnett 3.0, et nasjonalt prosjekt om musikkundervisning og samspill på nett via ny fiberbasert infrastruktur med minimal forsinkelse og høy lyd- og bildekvalitet. 

 

> Tilbake til programposten

 

> Tilbake til toppen av sida

> Tilbake til toppen av programmet

> Tilbake til nettsida Lederkonferansen