KrF: – Ti millioner kroner til friplasser

img_231.gif
img_231.gif
10.11.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KrF: – Ti millioner kroner til friplasser

 OSLO: Kristelig Folkeparti foreslår at det bevilges midler til friplasser i de kommunale kulturskolene, og foreslår ti millioner kroner til dette formålet i sitt alternative statsbudsjett.

 

"Kulturskolene er svært viktige for det frivillige kulturliv, og er en forutsetning for rekruttering av kulturutøvere på alle nivå", heter det i kommentarene som følger budsjettforslaget. KrF mener barn og unge skal ha mulighet til å gå på en kulturskole uavhengig av foreldrenes økonomi.

 

Partiet foreslår derfor at det bevilges midler til friplasser i de kommunale kulturskolene, og foreslår ti millioner kroner til dette formålet.

Les flere nyheter!