Vil kutte køen til Oslo musikk- og kulturskole

img_228.gif
img_228.gif
20.11.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil kutte køen til Oslo musikk- og kulturskole

OSLO: Køene til Oslo musikk- og kulturskole (OMK) er fortsatt like lange. Nå jobber Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpatiet for å få flertall for cirka 15 millioner mer til kulturskolen på oslobudsjettet, slik at køene kan fjernes helt.

 

– Vi vil legge fram et forslag der vi går inn for at bystyret bevilger 13,4 millioner mer på oslobudsjettet til kulturskolen, pluss noe ekstra til administrative kostnader. Vi samarbeider nært med Arbeiderpartiet for få til dette, sier Knut Even Lindsjørn (SV) til Dagsavisen.

 

Han er leder for bystyrets kultur- og utdanningskomité, og uttalte da oslobudsjettet ble lagt fram tidligere i høst at han ikke var fornøyd med byrådets budsjettforslag til OMK.

 

Byens kommunale kultur- og musikkskole er populær, men har på langt nær nok plass til alle som vil ha. Nærmere 2 300 oslobarn står fortsatt i kø.

 

Også Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Khalid Mahmood reagerte i høst, og sa til Dagsavisen at han følte at «kulturskolen knapt var nevnt i det hele tatt» i byrådets forslag til budsjett for 2009. Nå vil de to partiene forsøke å overtale mellompartiene i bystyret, KrF og Venstre, til å støtte et forslag om å bevilge en stor ekstrapott til OMK.

 

– Det trengs 38 ekstra årsverk i kulturskolen for at køene skal fjernes. Det skulle tilsvare en nettokostnad på 13,4 millioner kroner, med et tillegg på 1, 6 millioner til administrative kostnader, sier Lindsjørn.

 

Mellompartiene i kulturkomiteen er foreløpig avventende. Saken behandles i finanskomiteen neste uke. Oslobudsjettet skal endelig vedtas i det siste bystyremøtet før jul, den 11. desember.

Les flere nyheter!