Drammen unngikk å bli dyrest i landet

img_225.gif
img_225.gif
16.12.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Drammen unngikk å bli dyrest i landet

DRAMMEN: Rådmannen foreslo norgesrekordhøye 8500 kroner i året som høyeste skolepengesats i Drammen. Resultatet ble 3500 kr som lik sats for alle.

 

Det forutsettes også at rådmannen finner en løsning for de som har svakest økonomi, slik at disse ikke utestenges på grunn av manglende betalingsevne. Det var de borgerlige samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Bylista som la fram forslaget som ble vedtatt.

 

Rådmannen i Drammen foreslo at det skulle innføres et nytt skolepengesystem hvor foreldrenes inntekt skulle være avgjørende for hva som skulle betales for en elevplass. De med inntekt for 6G (i dag vil det si drøyt 420.000 kr) ville i henhold til rådmannens forslag måtte betale 8.500 kroner årlig for én elevplass. Mot 2500 kr i dag.

 

Men dette forslaget ble det ikke politisk flertall for i bystyremøtet tirsdag 16. desember. Økningen i skolepenger blir på 1000 kroner i året, noe som også bringer Drammen nærmere å ha en kulturskole i det dyreste sjiktet her til lands. Men Drammen unngikk altså å bli landsverstingen.

 

Uroet statsråd

 

Høye skolepengesatser som det Drammen nå får, vekker kunnskapsminister Bård Vegard Solhjells interesse.

 

– Jeg er uroet over prisnivået i de kommunene som ligger høyest. Regjeringen går ikke inn for makspris, men jeg vil oppfordre kommunene om å prioritere en lav pris, uttalte Solhjell til Drammens Tidende før vedtaket ble fattet.

 

Han mener kulturskolen er en viktig bidragsyter både for integrering, helse, kreativitet og læring.

Subsidieres med 9 mill.

 

Drammen kulturskole har i inneværende år en budsjettert bruttoutgift på cirka 12 millioner kroner. Av dette finansieres cirka 3 mill. kr gjennom skolepenger og andre inntekter. Det vil si at bykassen årlig subsidierer kulturskolen med ca. 9 mill. kr. Med utgangspunkt i om lag 500 elever per år tilsvarer dette 18 000 kr per elev. Per i dag betales det 2 500 kr i skolepenger.

Det er per i dag ingen inntektsgradering ved kulturskolen i Drammen.

Les flere nyheter!