1,25 mill. fra nasjonalt senter til kulturskolerådet

img_219.jpg
img_219.jpg
20.10.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

1,25 mill. fra nasjonalt senter til kulturskolerådet

BODØ: 1 250 000 øremerkete kroner til Norsk kulturskoleråds arbeid med videreutvikling av kulturskolen.

 

Det er hva rådet nylig har fått tildelt fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

Disse samarbeidsmidlene – som bevilgningen omtales som – tildeles for at Norsk kulturskoleråd skal kunne utføre de oppgaver som Kunnskapsdepartementet i strategiplanen ”Skapende læring” legger opp til at rådet skal utføre.

 

De 1,25 millioner kronene er fordelt på fem ulike poster knyttet til strategiplanens tiltak 1; ”Støtte lokale initiativ slik at kulturskolen kan videreutvikles som lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring”. De øremerkete midlene fordeler seg slik:

 

• Videreutvikling av kulturskolen innen spesifikke fagområder: 200.000 kr

• Kreativt OppvekstMiljø Barnehage: 300.000 kr

• Kreativt OppvekstMiljø Storbymodell: 150.000 kr

• Ledelsesprogram: 100.000 kr

• Utviklingsmidler: 500.000 kr

Les flere nyheter!