Etterlengtet utviklingsprogram starter i Finnmark

img_159.jpg
PROSJEKTLEDER: Ingrid Almås leder Kom i Fokus Finnmark.
13.10.2009 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Etterlengtet utviklingsprogram starter i Finnmark

Kulturskolene i Finnmark og deres gode samarbeidspartnere gleder seg stort: Det er straks avspark for utviklingsprogrammet Kom i Fokus Finnmark.

 

Onsdag 7. oktober begynner første nettverkssamling i utviklingsprogrammet Kom i Fokus Finnmark. Da samles 80 deltakere på Rica Hotel Alta til en tredagers samling. Kulturskolene i fylket har lenge ønsket å delta i et av Norsk kulturskoleråds utviklingsprogram for kulturskolen. Hele 17 kommuner stiller til start i Alta.

 

Kulturskolene med partner

 

Kom i Fokus er et treårig utviklingsprogram for kulturskoler i samarbeid med skoleverket, barnehager eller annen kultur- og kunstvirksomhet i kommunen. Fokus settes på å øke volum og sikre kvaliteten på kulturopplevelser i lokalsamfunnet.

 

– Dette skal bidra til å utvikle kulturskolen til et kunst- og kulturfaglig ressurssenter i alle Finnmarks kommuner, sier prosjektleder Ingrid Almås (bildet). Hun er ansatt i Norsk kulturskoleråd sentralt. Med seg som lokal prosjektleder har hun Øystein Skårset, som for øvrig er kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd. Som viktig støtteapparat har de fylkesavdelingen Norsk kulturskoleråd - Finnmark ved leder Tom Wulff.

Dessuten har Trygg Jakola, styremedlem i Norsk kulturskoleråd og tidligere utdanningsdirektør i Finnmark, vært en viktig pådriver for å få prosjektet realisert.

 

Nettverkssamlinger for alle

 

Seks nettverkssamlinger for samtlige deltakere er sentralt i prosjektet. Disse arrangeres i Alta. Samlingene inneholder plenumsforedrag, eget program for kulturskolelederne, erfaringsutveksling, gruppearbeid samt verkstedarbeid i henhold til hovedtema på hver samling.

 

I tillegg: To årlige fagdager for kulturskolelederne (inngår i lederprogrammet) og én årlig fagdag for pedagogene og andre. I praksis strekker fagdagtilbudet seg over halvannen dag på grunn av lange reiseavstander. Fagdagene finner sted i Hammerfest, Kautokeino og Kirkenes. Videre skal kommunene i siste prosjektår gjennomføre hver sin samarbeidsproduksjon.

 

Utviklingsmidler viktig

 

Kom i Fokus Finnmark finansieres i stor grad gjennom statlige utviklingsmidler som er tildelt Norsk kulturskoleråd. Prosjektleder Almås håper at også Fylkesmannen i Finnmark vil bidrar med skjønnsmidler som letter deltakelsen for kommunene økonomisk. Dette har Fylkesmannen både i Aust- og Vest-Agder gjort i forbindelse med tilsvarende prosjekt som starter der denne høsten.

 

– Kom i Fokus Finnmark vil få et flerkulturelt preg. Vi ønsker å gi et tilbud som er fullgodt også for minoritetene i fylket, ved å trekke inn kunstnere og foredragsholdere med ulik etnisk bakgrunn, sier Ingrid Almås.

Les flere nyheter!