40 mill. til "kulturskole- og kulturaktiviteter i skolen"

img_160.JPG
MODERAT GLAD: Direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd gleder seg stort over at regjeringen nå følger opp løftet i Kulturløftet II.
13.10.2009 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

40 mill. til "kulturskole- og kulturaktiviteter i skolen"

TRONDHEIM: Regjeringen viser i praksis at Kulturløftet II følges opp, når det i statsbudsjettforslaget er avsatt 40 millioner som "stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturaktivitet i skolen".

 

Men Norsk kulturskoleråd tilføres knapt nok noe ekstra for å hjelpe kulturskolene til å videreutvikle seg.

 

Direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd gleder seg stort over at regjeringen nå følger opp løftet i Kulturløftet II, og har forventning om at de 40 millionene vil bety mye godt for kulturskolen. Men Vatlestad ser at rådet har fått mange ekstraoppgaver i fanget, uten å bli tilført ekstramidler til å utføre disse oppgavene. Hans håp er at det senere vil komme ekstrabevilgninger slik at rådet kan utføre de oppgavene regjeringen ønsker at rådet skal bistå med i utviklingen av skoleslaget.

 

Regjeringa kom tidligere i høst med sitt Kulturløftet II, og følger npå opp dette i statsbudsjettforslaget vet å uttale at alle barn som ønsker det, skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet og til en rimelig pris. For å styrke kulturskoletilbudet blir det i 2010 foreslått å bevilge 40 millioner kroner fra Kulturløftet II som et øremerket, statlig stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturaktiviteter i skolen. Midlene skal gå til forsøk med ulike modeller av kulturaktiviteter. Modellforsøk ved et utvalg skoler skal ha som mål å legge til rette for et bredt, variert og mangfoldig tilbud til elevene.

 

Et utvalg skal se vurdere hvordan disse pengene best skal brukes for oppnå de ønskede mål. Der skal blant annet Norsk kulturskoleråd, være representert. Men i Norsk kulturskoleråd, som er en interesse- og utviklingsorganisasjon for norske kommuner som eier og driver kulturskoler, er det med undring en ser at tilskuddet organisasjonen tildeles for å utvike av musikk- og kulturskoler for 2010 foreslås til 9,4 millioner kroner, noe som bare er snaut 300 000 kroner mer enn for inneværende år. En økning som faktisk i kroner er mindre enn økningen var fra 2008 til 2009.

 

Norsk kulturskoleråd vil senere få organisasjonsstøtte via sekkeposten 74, men det er ingenting som tilsier at det her vil komme noen større økning. I fjor fikk Norsk kulturskoleråd 6,4 millioner kroner i organisasjonsstøtte, etter at det ble gitt ekstrabevilgning på tre millioner kroner. Denne sekkeposten foreslås økt med snaut 500 000 kroner, til 15,4 millioner kroner. Her er det mange organisasjoner om beinet, så kulturskolerådet vil uansett ikke få så veldig mange kronene ekstra her heller til å hjelpe kulturskolene til å bli de lokale ressurssentrene de styre myndighetene ønsker at de skal bli.

Les flere nyheter!