Norsk kulturskoleråd med i EU-prosjekt

img_142.jpg
img_142.jpg
26.05.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk kulturskoleråd med i EU-prosjekt

OSLO: Norsk kulturskoleråd er sammen med sine samarbeidsorganisasjoner i Danmark og Sverige tildelt EU-midler til prosjektet KRUt.

 

Prosjektet omfatter Kattegat-/Skagerrak-området, og total budsjettramme er på 16 millioner kroner.

 

KRUt skal utvikle musikk- og kulturskolenes virksomhet gjennom økt samarbeid innen det aktuelle området. Målet er å utvikle fem nøkkelområder:

 

• Styrke mangfoldsperspektivet

• Integrere ungdommer med funksjonshinder

• Utvikle profesjonelle kunstnere

• Øke digital kompetanseØke utdannelse i entreprenørskap

 

KRUt står for kulturelt mangfold, reell integrasjon, unge talenter, og teknikk i undervisningen. Resultatene av prosjektet skal også - i samarbeid med universitetene i området - påvirke den fremtidige utdannelsen for musikk- og kulturskolenes personale.

 

– Prosjektet blir det hittil største samarbeidsprosjekt i de nordiske kulturskolenes historie, og det oppleves som verdifullt å gjennomføre noe så positivt sammen med våre naboland. Vi har alle mye å vinne på et utvidet samarbeid oss i mellom. KRUT befester også Norsk kulturskoleråds posisjon som en viktig aktør på den nasjonale arenaen, sier Aase Sætran, styreleder i Norsk kulturskoleråd.

 

På norsk side deltar ni kulturskoler fra fem fylker: Horten, Larvik, Nøtterøy (alle Vestfold), Drammen, Kongsberg (begge Buskerud), Kristiansand, Mandal (begge Vest-Agder), Moss (Østfold), Skien (Telemark).

 

Mer om KRUt finner du på prosjektets hjemmeside

Les flere nyheter!