Tilbyr studium innen arrangementsledelse

img_607.png
img_607.png
14.08.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Tilbyr studium innen arrangementsledelse

STJØRDAL: Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i samarbeid med Rock City i Namsos tilbudt studiet arrangementsledelse siden 2009. 1. september er fristen for å melde seg høstens og vinterens studietilbud.

 

Studiet - som gir 30 studiepoeng - er samlings- og nettbasert, og gir formalisert kunnskap samt helhetsforståelse for rollen som arrangør.

 

Poenggivende fag er prosjektledelse, markedsføringsledelse og økonomisk styring samt prosjektoppgave med selvvalgt tema. Fagene settes i arrangementskontekst gjennom undervisning, eksemplifisering, arbeidskrav og eksamensoppgaver.

 

Undervisningen suppleres med gjesteforelesere fra bransjen, som også tar opp tilhørende tema som sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og livreddende førstehjelp, gjennomføring og kontrakter.

 

Studiet er relevant for alle arrangementstyper og rekrutterer fra kultur, offentlig sektor, reiseliv i tillegg til øvrig næringsliv. I møte med de respektives innfallsvinkler settes teori i et videre perspektiv gjennom diskusjon og oppgaveløsing på samlingene.

 

Søknadsfrist: 1. september

Studiestart: 23. september

 

Samlingsdager, lengde på samlingsdagene og sted for samlingene vil bli drøftet med studentene etter studiestart. Endelig samlingsplan, og plan for eksamener, vil fremkomme i løpet av de første samlingene.

Tentativ samlingsplan

1) Mandag 23.09.13 Tirsdag 24.09.13
2) Mandag 04.11.13 Tirsdag 05.11.13
3) Mandag 13.01.14 Tirsdag 14.01.14
4) Mandag 10.02.14 Tirsdag 11.02.14
5) Mandag 10.03.14 Tirsdag 11.03.14
6) Mandag 05.05.14 Tirsdag 06.05.14

Undervisningen starter kl. 09.00 alle dager. De fleste samlingene vil bli lagt til HiNT, Stjørdal.

 

Mer informasjon og påmelding her

 

Informasjons fins også her: rockcity.no

 

 

Les flere nyheter!