Lovfesting av gratis kulturskoletilbud på høring

img_594.JPG
KUNNSKAPSMINISTER: Kristin Halvorsen.
01.07.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Lovfesting av gratis kulturskoletilbud på høring

OSLO: Kunnskapsdepartementet sender nå ut høringsforslag om å lovfeste en plikt for skoleeier til å gi elevene på 1.-4. trinn gratis kulturskoletilbud.

 

Høringsbrev og høringsnotat finner du her

 

Fra høsten 2013 bevilges det midler til en uketime med gratis kulturskoletilbud i eller i tilknytning til skole og SFO-tiden for elever på 1.-4. trinn. Kulturskoletilbudet skal gis i tillegg til ordinære skoletimer, og det er frivillig for elevene å delta.

 

– De estetiske fagene skal ha høy status i skolen, og det nye kulturskoletilbudet vil bidra til å styrke arbeidet med kunst og kultur i opplæringen. Lovforslaget innebærer både at skoleeier plikter å tilby elevene på 1.-4. trinn en uketime gratis kulturskoletilbud i skoletiden, og en plikt til gjensidig samarbeid mellom skolen/SFO og musikk- og kulturskolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

 

– Ved å innføre et gratis kulturskoletilbud gir vi flere elever tilgang til profesjonell kunst og kultur, og til å utvikle sine skapende evner. I løpet av barneskolen får alle et tilbud, uansett hvilken økonomi eller kulturell interesse foreldrene har, sier Halvorsen.

 

Stortinget vedtok innføringen av kulturskoletilbud i forbindelse med statsbudsjettet for 2013. Kommunene får midler tilsvarende hva det koster å bemanne tilbudet med lærere. Totalt bevilges det om lag 177 millioner kroner per år.

 

– Jeg forventer at kommunene setter i gang med kulturskoletilbudet førstkommende skoleår. Dette er varslet fra regjeringen siden oktober 2012. Kommunene er kompensert for utgiftene i statsbudsjettet for 2013. Vi tar sikte på at lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2014, sier kunnskapsministeren.

 

Det øvrige spesialiserte musikk- og kulturskoletilbudet i kommunen opprettholdes som et kulturelt tilbud med foreldrebetaling.

 

Høringsbrev og høringsnotat finner du her

 

 

Les flere nyheter!