Ønsker å styrke Den kulturelle skolesekken

img_596.jpg
img_596.jpg
02.07.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker å styrke Den kulturelle skolesekken

OSLO: Norsk kulturskoleråd, Ungdommens kulturmønstring og Rikskonsertene mener at tiden er kommet til å prioritere barn og unge i neste Kulturløft.

 

Barn og unge må tas på alvor som deltakere, publikum og utøvere innen kunst og kultur, skriver troikaen i en felles uttalelse som er sendt Kulturdepartementet.

 

Uttalelsen er signert av Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge; Inger-Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd og Turid Birkeland, direktør i Rikskonsertene.

 

Her er hele uttalelsen, som også er vedlagt Norsk kulturskoleråds høringsuttalelse om Kulturskoleutredningen:

 

Det er viktig å sørge for robuste og slagkraftige strukturer som sikrer barn og unge innen kulturfeltet. Enger-utvalgets innstilling peker på viktigheten av å styrke DKS og DKS-sekretariatet. Utvalget skisserer tre ulike steder å plassere sekretariatet, som i dag hos kulturrådet, hos kulturskolerådet og UKM, eller hos Rikskonsertene.

 

Vi ber om at det utredes et fjerde alternativ for organisering av DKS, der det opprettes et felles kompetansesenter for DKS som skal ivareta alle de seks fagområdene som DKS representerer. Vi mener en slik modell vil styrke og tydeliggjøre det nasjonale leddet for DKS, samtidig som det ivaretar den regionale og lokale forankring av DKS. Et felles kompetansesenter for DKS vil være en tydelig samarbeidspart for UKM Norge og kulturskolerådet og bidra til å styrke det gode samarbeidet mellom ordningene.

 

DKS er regionalt forankret. Det er her skolesekken har sin styrke og fokus. Derfor må utgangspunktet være hvordan vi best ivaretar fylkenes behov for felles løsninger og dermed sørger for videre utvikling av DKS. I dag opplever fylkene at de hver for seg ikke er i stand til å løse uttalte behov - og at sekretariatet heller ikke er gitt et mandat som kan imøtekomme dette. Det gjør også at DKS nasjonale mål om likt tilbud til alle barn uavhengig av bosted ikke innfris. Vi mener derfor at DKS trenger en nasjonal overbygging med mandat og styrke utover den rollen som er gitt dagens sekretariat.

 

Vi ønsker et styrket DKS, med en nasjonal overbygging som:

 

• Ivaretar DKS regionale styrke og fokus, og ivaretar fylkenes behov for felles løsninger

• Har mandat til å forhandle med utøvere og rettighetsorganisasjoner

• Har mandat og ansvar for å være i dialog med nasjonale myndigheter

• Sørger for ens tildeling og rapporteringsstruktur for fylkene

• Utvikler og håndterer felles kommunikasjonsstrategi og -struktur for DKS

• Utvikler felles tiltak for kompetansebygging og kvalitetssikring for DKS-nettverket

 

 

 

 

Les flere nyheter!