Nordeas kulturskolepris til TKK Lørdagsskolens symfoniorkester

img_763.JPG
MOTTOK PRIS: Kulturskoleelevene Amund Storløkken Åse (f.v.), Johannes Gabrielsen Lysholm og Ole Andreas Olsen samt avdelingsleder Brynjar Sonstad. (Foto: privat)
29.08.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nordeas kulturskolepris til TKK Lørdagsskolens symfoniorkester

TRONDHEIM: For andre gang er Nordeas kulturskolepris utdelt. Den første gikk til et skolekorps. I runde to falt valget på et orkester - Lørdagsskolens symfoniorkester ved Trondheim kommunale kulturskole.

 

Prisen ble utdelt i Dokkhuset i Trondheim torsdag 28. august, på et sponsorarrangement der både kulturskoleelever, orkesteret TrondheimSolistene og koret Cantus med flere aktører på scenen.

 

I juryens begrunnelse for å dele ut prisen til orkesteret heter det som følger:

«Orkesteret representerer Trondheim kommunale kulturskole på en flott måte, og gir publikum flotte musikkopplevelser samt viser en stolthet omkring det arbeidet elever og ledere legger ned. Stadig nye publikummere lar seg forføre av ungdommenes instrumentale nivå og energiske framføring.»

 

Prisen omfatter både diplom og 15.000 kroner som premiebeløp. 10.000 kroner tilfaller vinneren, 5.000 kroner gis til anskaffelse av formidlingsutstyr ved kulturskolen.

 

Samarbeider med Norsk kulturskoleråd

 

Nordea har siden 2011 samarbeidet nært med Norsk kulturskoleråd om Nordea-prosjektet KUL-TUR, som har som hovedmål å styrke kulturskolenes arbeid med produksjon og formidling, og samtidig synliggjøre Nordea som en aktiv støttespiller av kultur. Prosjektet inngår i Nordeas kulturprogram.

 

Nordea har også opprettet en formidlingspris for unge talenter, Nordeas kulturskolepris. Den ble utdeles for første gang i mai i år, og tilfalt da Tasta skolekorps i Stavanger, som har et solid og nyttig samarbeid med Stavanger kulturskole. Pris nummer to gikk altså til Trondheim, der kulturskolen selv hadde en intern søknads- og utvelgelsesprosess før Lørdagsskolens symfoniorkester ble utvalgt.

 

I kriteriene for prisen poengterer Nordea at prisen skal gå til en person elle gruppe som har utmerket seg med et unikt formidlings- og utøvertalent innen kunst og kultur. Nordea ønsker å løfte fram lokale talent og bidra til at disse videreutvikler seg. Det er også et krav at mottakeren skal være med å utvikle kulturlivet i kommunen/regionen og dermed være gode representanter for egen kommune og fylke.

 

 

Les flere nyheter!