Bok fra Elin Angelo

img_749.jpg
img_749.jpg
04.07.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Bok fra Elin Angelo

TRONDHEIM: Hva er det kunstpedagogen kan og skal? Det håper Elin Angelo å gi deg svaret på i boka "Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk, som utkom nå i vår.

 

I omtalen skriver Akademia forlag at det musikk- og kunstpedagogiske feltet i liten grad er formelt regulert, og det er mye opp til den enkelte å bestemme undervisningens innhold og retning.

 

Boka handler om profesjonsforståelser som en inngang til å kvalifisere diskusjonene om musikk- og kunstutdanning i skole og samfunn. Den retter seg mot forskere og studenter i musikk- og kunstpedagogiske utdanninger på bachelor og masternivå: musikk, dans, drama/teater, formgivingsfag, samt ulike typer lærerutdanninger (barnehage-, grunnskole- og faglærerutdanninger, PPU).

 

Elin Angelo er phd og førsteamanuensis i musikkdidaktikk. Hun er utdannet musiker og musikkpedagog, og disputerte i 2012 med avhandlingen "Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser".

 

 

 

 

Les flere nyheter!