Høringsuttalelser

img_733.jpg
img_733.jpg
05.07.2014 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Høringsuttalelser

TRONDHEIM: Høringsuttalelsene angående den nye rammeplanen for kulturskolen har strømmet inn til Norsk kulturskoleråd. Alle publiseres her på kulturskoleradet.no.

 

Merk: Høringsrunden er over, og høringsuttalelsene er ikke lenger å finne på dette nettstedet.

 

Høring på to kapitler

 

I regi av Norsk kulturskoleråd er en ny rammeplan for kulturskolen under utarbeidelse, og de to første kapitlene i den nye rammeplanen er ute på høring.

Her finner du tre høringsdokument:

Høringsbrevet

 

Rammeplan for kulturskolen, høringsutkast, 27. mars 2014

 

Høringsmal - et skjema til hjelp ved innsending av høringssvar

 

Rammeplanen utarbeides av rammeplanutvalget som Norsk kulturskoleråds styre oppnevnte, etter vedtak på Norsk kulturskoleråds landsmøte i 2012.

 

Utvalget ledes av Eirik Birkeland. Øvrige utvalgsmedlemmmer: Morten Christiansen, Kristin Geiring, Eivind Nåvik, Inger-Anne Westby, Wenche Waagen, Robert Øfsti. Knut Øverland er utvalgets sekretær.

 

 

 

Les flere nyheter!