Disse skal lage fagplanene

img_829.jpg
VIKTIG FAGPLANARBEID: Rammeplanens tredje kapittel skal skrives, av håndplukkete ressurspersoner med kompletterende kompetanse.
18.02.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Disse skal lage fagplanene

TRONDHEIM: Et viktig steg i utarbeidelsen av Rammeplan for kulturskolen er tatt. Norsk kulturskoleråd har satt sammen et meget kompetansesterkt lag til å utarbeide rammeplanens kapittel tre: fagplaner for fem av kulturskolens fag.

 

25 fagplangruppemedlemmer er på plass - fordelt på fem fagplangrupper. I tillegg vil det innen kort tid komme på plass ytterligere ett gruppemedlem - fra Norges musikkhøgskole - i fagplangruppa for musikk.

 

Her er de 25 som er klare:

 

Dans

 

 • Ina Dahl. Fag- og teamansvarlig og lærer i dans ved Namsos kulturskole.

 • Heidi Haraldsen. Høgskolelektor og prosjektleder for PPU Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Sigurd Johan Heide. Danser, dansepedagog og -koreograf.
 • Sally Parkinson. Fagsjef for dans ved Tromsø kulturskole.

 • Irmelin Robertsen. Fagleder for dans ved Kulturskolen i Fredrikstad.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Siri Singsaas

 

Musikk

 

 • Reidun Gran. Musikkpedagog ved Trondheim kommunale kulturskole, praksiskoordinator og metodikklærer ved NTNU samt fagbokfatter.

 • Jo Asgeir Lie. Rektor ved Ole Bull Akademiet.

 • Hilde Norbakken. Universitetslektor ved Universitetet i Agder og musiker.

 • Grete Helle Rasmussen. Førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og seksjonsleder for Instrumentalpedagogstudiet ved samme institutt samt musiker.

 • Tor Yttredal. Professor og faglig leder for faggruppen for jazz og improvisasjonsmusikk ved Universitetet i Stavanger samt musiker.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Ingrid Almås

 

Skapende skriving

 

 • Widar Aspeli. Forfatter og kursholder innen skapende skriving.

 • Siw Cathrine Christiansen. Forfatter og kursholder innen skapende skriving samt pedagog i skapende skriving ved Oppegård kulturskole.

 • Solveig Hirsch. Formidlingsleder ved Hamsunsenteret.

 • Dag Larsen. Utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.
 • Siri Thue. (Barnebok)forfatter. 

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Elin Kvernmoen

 

Teater

 

 • Vigdis Aune. Førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU.

 • Kjersti Haugen. Regissør ved Trøndelag Teater.

 • Lea Moxness. Sirkuspedagog ved Trondheim kommunale kulturskole og sirkusartist.

 • Kirsten Jæger Steffensen. Fungerende rektor ved Karmøy kulturskole. Har tidligere vært fagansvarlig for teater ved samme skole.

 • Sissel Ruste. Teaterlærer ved Bergen kulturskoles talentprogram.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Hilde Roald Bern

 

Visuell kunst

 

 • Aase-Hilde Brekke. Fotograf, filmskaper og performanceartist. Kursholder og pedagog. Underviser og veileder blant annet ved høgskoler og universitet innen visuell kunst og teater.

 • Stine Wexelsen Goksøyr. Pedagog i visuell kunstfag ved Nittedal kulturskole. Bildekunstner spesialisering i fotografi, kortfilm og bildebehandling

 • Margrete Gunnes. Kunstpedagog ved Kulturskolen i Brønnøy.

 • Ragnhild Slettner. Fagkonsulent, leder og pedagog innen visuelle kunstfag ved Oslo musikk- og kulturskole. Dessuten koordinator for musikk- og kulturskolens kurs.

 • Robert Øfsti. Kommuneantikvar i Steinkjer kommune, medlem i rammeplanutvalget og bildekunstner.

 

Gruppekoordinator fra Norsk kulturskoleråd: Fabiola Charry

 

Felles oppstart

 

Torsdag 5. mars skal fagplanarbeidet sparkes i gang for alvor, da samles alle de fem fagplangruppenes medlemmer i Stjørdal til felles møtedag.

 

På oppstartsdagen er følgende tema på agendaen:

 • Rammeplanens generelle del

 • Hva er en fagplan?

 • Forventninger til fagplanarbeidet

   

Videre blir det ei økt der gruppene samles hver for seg og gjør et stykke gruppearbeid. Fellesøktene ledes av Gunnar Skaar, Wenche Waagen og Åste Selnæs Domaas.

 

To kapitler ferdig

 

De to første kapitlene (den generelle delen) i den nye rammeplanen for kulturskole, «Mangfold og fordypning», ble ferdigstilt høsten 2014, og Norsk kulturskoleråds landsmøte satte sitt godkjentstempel på disse i oktober. Siden har videre rammeplanutvikling, og implementering av denne, stått øverst på agendaen i Norsk kulturskoleråd. Når fagplangruppene nå er på plass, kan en for alvor gå løs på den neste og særdeles viktige delen av planarbeidet.

 

I løpet av 2015 skal den generelle delen følges opp med fagplaner for fagene dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst.

 

Styrke kvaliteten i kulturskolens tilbud

 

– Utarbeidelsen av fagplaner skal være et bidrag til å styrke kvaliteten i kulturskolens tilbud, og tydeliggjøre kulturskolen som skoleslag. Planene skal definere rammer og innhold, og være hensiktsmessige maler for den enkelte kulturskoles utvikling av lokale læreplaner, sier Åste Selnæs Domaas, koordinator for kunst- og kulturfaglig arbeid i Norsk kulturskoleråd.

 

Fagplanene skal inneholde mål for kulturskolen på fagenes premisser. Videre skal planene skissere læringsmål, innhold, varierte arbeidsformer og fleksibel organisering av tilbudene. Ulike vurderingsformer skal også inngå i de enkelte fagplaner.

 

Solid og kompletterende kompetanse

 

Den generelle delen av ny rammeplan skisserer en organisering av undervisningen i kulturskolens fag innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. En nærmere konkretisering av programmenes form og innhold vil også inngå som en del av fagplanene.

 

– I utarbeidelse av fagplanene har vi med personer og institusjoner som sikrer solid og kompletterende kompetanse i dette viktige arbeidet. Hver fagplangruppe består av fem til seks personer med ulik kompetanse. Fem rådgivere fra Norsk kulturskoleråd vil jobbe tett opp mot hver sin fagplangruppe - som gruppekoordinatorer, sier Selnæs Domaas.

 

I sammensetting av fagplangruppene er faglig kompetanse, didaktisk og metodisk kompetanse, engasjement, nærhet til praksis samt tradisjonsbærere i utdanningssystemet sentrale stikkord for hvem som er utvalgt.

 

 

Les flere nyheter!