Rammeplanen klar i september

img_1078.png
SNART KLAR: Om Norsk kulturskoleråds sentralstyre godkjenner den nye rammeplanen for kulturskolen, vil den i løpet av andre halvdel av september være tilgjengelig for alle som vil ha den.
18.08.2016 Egil Hofsli (tekst og kollasj)
Del på:

Rammeplanen klar i september

TRONDHEIM: I andre halvdel av september vil den nye rammeplanen for kulturskolen være ferdigstilt og klar til digital distribusjon og trykking. Hvis da Norsk kulturskoleråds sentralstyre er fornøyd med arbeidet som er gjort.

 

I regi av Norsk kulturskoleråd er en ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning", blitt utarbeidet på bestilling av Norsk kulturskoleråds landsmøte i 2012. De to første kapitlene ble behandlet og godkjent på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober 2014.

 

Mer om rammeplanen her

 

Omfattende og krevende oppgave

 

Siden da har Norsk kulturskoleråds administrasjon – godt hjulpet av nøye utvalgt ekspertise fra kulturskolesektoren, kulturorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner o.l. – arbeidet med å fullføre rammeplanen.

 

Mest omfattende har arbeidet med tredje kapitlet - det såkalte fagplankapitlet – vært. Her har et stort antall fagpersoner fra mange ulike fagmiljøer arbeidet fram kapitlet som beskriver det faglige og pedagogiske innholdet for fem undervisningsfag. I tillegg har kapitlet vært ute på høring, og hele kulturskole-Norge og andre gode medspillere til kulturskolen har derigjennom bidratt med gode innspill.

 

Videre vurderer Norsk kulturskoleråd om rammeplanen skal gå enda mer i dybden om temaene kvalitet og kvalitetssikringssystem - og isåfall på hvilken måte det skal gjøres - eller om en slik utdypning av viktige emner skal komme som et selvstendig dokument senere.

 

For å få et enhetlig språk i samtlige kapitler har en valgt å benyttet språkvask-ekspertise. Denne jobben er utført av Torlaug Løkensgard Hoel, professor ved NTNU.

 

Videre er planen illustrert med kulturskolerelaterte foto, blant annet en rekke nye bilder fotografert av Thor Nielsen samt brukte og ubrukte bilder fra Norsk kulturskoleråds eget fotoarkiv.

 

Styrebehandles 8. - 9. september

 

Nå er skrivearbeidet ved veis ende, og rammeplanen blir denne uka ferdig redigert. Deretter gjenstår designarbeidet, og så framlegges dokumentet for Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som behandler rammeplanen på sitt møte 8. - 9. september.

 

Hvis sentralstyret setter sitt godkjent-stempel på dokumentet i dette møtet, vil rammeplanen i digital versjon være tilgjengelig – blant annet på nettstedet kulturskoleradet.no – kort tid etter. På samme nettsted vil det i løpet av oktober bli lansert en ny og mye mer omfattende seksjon for rammeplanen. Der vil du finne mye relevant og nyttig stoff som har med rammeplanen og rammeplanarbeid å gjøre.

 

Planen trykkes

 

Rammeplanen skal også trykkes, i hefteform, blant annet for distribusjon til samtlige 419 medlemskommuner og flere andre, viktige aktører innen kulturskolesektoren. Rammeplanen vil også bli mulig å få kjøpt for alle som vil ha den i hefteform. Den trykte bokmålversjonen vil være på markedet i månedsskiftet september/oktober – om sentralstyret er fornøyd med kvaliteten på planen de får forelagt seg 8. september.

 

Planen er at etter hvert skal den nye rammeplanen komme i digital versjon også på nynorsk, engelsk og samisk.

 

 

Les flere nyheter!