Invitasjon til Forskningskonferansen 2017

2016 Cutting edge 2017 7.12.png
NY FORSKNINGSKONFERANSE: - Hvor går kulturskolen? Slik spørres det på forskningskonferansen i 2017.
08.12.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Invitasjon til Forskningskonferansen 2017

BAKKENTEIGEN: Nettverk for kulturskolerelatert forskning, Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk kulturskoleråd inviterer til forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2017. Den arrangeres på Høgskolen Sørøst-Norge på Campus Bakkenteigen i Vestfold 17.-18. oktober 2017.

 

Dette er den sjette forskningskonferansen med fokus på kulturskolerelatert forskning. I perioden 2011-2015 ble konferansen arrangert årlig. Nå er det konferanse annet hvert år som gjelder.

 

Forskningskonferansens tema i 2017 er «Community arts/Arts education».

 

– Hvor går kulturskolen? Spør arrangørene og utdyper spørsmålet slik:

 

«Er kulturskolen fritidsaktivitet eller skole? I praksisfeltet og utdanningsfeltet fins det ulike meninger om dette. Kulturskolen i Norge er hjemlet i opplæringsloven, og pålegges der å samarbeide med både grunnskole og fritidskulturlivet. Dette knytter kulturskolen til to sett ideologier.

 

I kulturskolens nye rammeplaner reflekteres begge disse forståelsene av hva kulturskolen skal være: et breddetilbud der deltagelse står i fokus, og samtidig et skoletilbud som forbereder til høyere kunstutdanning og et yrkesliv som kunstner.

 

Konferansens tema er dette spenningsfeltet, og tittelen står på engelsk, fordi denne dobbeltheten i den norske kulturskolen er utfordrende å begrepsfeste internasjonalt.».

 

To hovedforedrag

 

Konferansens tema vil særlig adresseres i hovedforedragene og paneldebatten. Men arrangøren ønsker alle sammendrag (papers) som omhandler forskning på eller i kulturskolefeltet velkommen.

 

To hovedforedragsholdere er klare:

 

  • Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel ved Ludwig-Maximilians-Universität München, Institutt for musikkpedagogikk
  • Førsteamanuensis Biljana Culibrk Fredriksen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for praktiske og estetiske fag

Påmelding blir mulig fra februar 2017.

Les flere nyheter!