Ny høringsfrist på fagplan for sirkus: 13. januar

2016 Sirkusplan 9.11.JPG
SJETTE FAGPLANEN: Sirkusfaget får egen fagplan. Den skal være klar i mars 2017. På bildet: August Rohde Aass, sirkuselev ved Trondheim kommunale kulturskole.
19.12.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ny høringsfrist på fagplan for sirkus: 13. januar

TRONDHEIM: Den opprinnelig høringsfristen for fagplanen for sirkusfaget er ute. Men Norsk kulturskoleråd erkjenner at høringsperioden ble i korteste laget, og forlenger nå høringsfristen til 13. januar 2017.

 

Dette er den sjette fagplanen som lages i regi av Norsk kulturskoleråd, som også har satt sammen gruppa som har laget fagplanutkastet. 

 

Høringsfrist: 13. januar 2017

 

Hvem som helst kan gi et høringssvar, men Norsk kulturskoleråd velger også å kontakte relevante høringsmiljø direkte, for å sikre seg flest mulig nyttige innspill. I denne gruppa fins naturlig nok alle kulturskoler som har sirkus på timeplanen eller planer om oppstart av et slikt fagtilbud samt andre ressursmiljø/-personer innen sirkus.

 

Høringsfristen er 13. januar 2017. Planen er at planen skal være ferdig i løpet av mars. Da skal du finne den i nestlastbar i hefteform i rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no

 

Fagplangruppa for sirkusfaget består av:

  • Rune Magnar Andreassen, Karmøy
  • Seela Wanvik, Trondheim
  • Lea Moxness, Trondheim
  • Bente Ribo, Tromsø

Samtlige er svært sentrale innen sirkusundervisninga ved kulturskolene i sine respektive kommuner.

 

Lik struktur og likt språk

 

Rådgiver Hilde Roald Bern i Norsk kulturskoleråd er fagplangruppas koordinator. Før høringsutkastet ble lagt ut, gjorde Wenche Waagen en redigeringsjobb, for å sikre at planen strukturelt og språklig likner mest mulig på de fem fagplanene som inngår i rammeplanen for kulturskolenWaagen var forfatter av innledningen til fagplankapitlet i rammeplanen, og hovedansvarlig for struktur, harmonisering og språklig utforming av de fem fagplanene for dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst. 

Les flere nyheter!