Åtte mill. kr til integreringstiltak innen kunst og kultur

2017 Linda Hofstad Helleland 16.1.jpg
GIR STØTTE TIL PROSJEKT: Kulturminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor)
16.01.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Åtte mill. kr til integreringstiltak innen kunst og kultur

OSLO: Kunst- og kulturlivet spiller en viktig rolle i å forme Norge. Gjennom denne tildelingen vil vi støtte opp under initiativene fra kunst- og kulturinstitusjoner for å skape et inkluderende samfunn. Det sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

Tildelingen på åtte millioner kroner er en oppfølging av Integreringsmeldingen (Meld St 30 (2015-2016). Regjeringen legger med dette til rette for at kulturinstitusjoner og kulturaktiviteter bidrar til økt inkludering i kunst- og kulturlivet.

 

Innspillene til hvilke tiltak som skal gjennomføres har kommet fra institusjonene selv. Blant annet gjennom et innspillsmøte i fjor høst.

 

– Norske kulturinstitusjoner fra museer og bibliotek til teatre, musikkscener og gallerier er viktige møteplasser og har i mange år virket som brobyggere mellom ulike befolkningsgrupper og som fellesarenaer for kultur og historieformidling. Jeg er glad for at vi nå kan bidra til å realisere prosjekter over hele landet der flyktninger og innvandrere er inkludert i både planlegging og gjennomføring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

Prosjektene som får støtte er:

 

  • Nasjonalbiblioteket: 3 mill. kr til integrering i bibliotek gjennom utvikling av folkebibliotekene i forbindelse med at Nasjonalbiblioteket overtar ansvaret for Det flerspråklige bibliotek.
  • Hålogaland teater i Tromsø: 600.000 kr til deres migrasjonsprosjekt om forflytning.
  • Dansens Hus: 600 000 kr til prosjektet #urbanyoungandnew.
  • Kilden konsert og teaterhus: 300.000 kr til turnevirksomhet med forestillingen Anne Franks barn.
  • Ryfylkemuseet: 300.000 kr til Dialogprosjektet Barn i bygda.
  • Oslo Museum, avdeling Interkulturelt Museum: 700.000 kr til oppstart av sysselsetting av asylsøkere og flyktninger gjennom Kulturkafe.
  • Perspektivet Museum (PEM): 300.000 kr til PEMs arbeid med å formidle og utvikle kunnskap som basis forforståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og samfunn
  • Kode Kunstmuseene i Bergen: 700.000 kr til Kodes outreach program som er rettet spesielt mot flyktninger og asylsøkere.
  • Den Norske Opera & Ballett: 300.000 kr til å styrke samarbeid og samproduksjon med minoritetsinitierte og flerkulturelle aktører.
  • Stavanger Symfoniorkester: 200.000 kr til videre arbeid med formidling til flyktninger, asylmottak og andre flerkulturelle miljøer. 

Les flere nyheter!