På offensiven med vedtatt rammeplan i sekken

2017 Fredrikstad 18.1.png
SØKER SAMARBEIDSPARTNERE: Kulturskolen i Fredrikstad ønsker å bli et enda viktigere lokalt ressurssenter med flere samarbeidspartnere.
18.01.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

På offensiven med vedtatt rammeplan i sekken

FREDRIKSTAD: Østfoldkommunen Fredrikstad fyller 450 år i år, men tenker friskt og offensivt og alt annet enn gammelmodig når det gjelder kommunens kulturskole og hvordan kommunen ønsker at rammeplanen for kulturskolen skal virke i Fredrikstad.

 

Den nye rammeplan for kulturskolen ble politisk behandla i Fredrikstad i november i fjor. Da ble den vedtatt som førende for drift og utvikling av Kulturskolen i Fredrikstad. Nå ønsker skolen kontakt med virksomheter/etater som ønsker å utvikle nye tilbud i samarbeid med kulturskolen, der skolen kan være et ressurssenter for sin samarbeidspart.

 

«Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning» legger til rette for profesjonalisering og helhetstenking samt gir mulighet for mer og bedre samarbeid internt og eksternt i alle kommuner som eier og driver en kulturskole.

 

Det er i siste utgave av fredrikstadrådmannens nyhetsbrev til kommunens ansatte at kulturskolens ønske om nye samarbeidspartnere omtales. Der skrives det videre følgende som rammeplanen:

 

«Planen tar for seg kulturskolens samfunnsoppdrag og understreker blant annet at kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og være en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse. Planen omhandler videre kulturskolenes prinsipper og retningslinjer, fagplaner for det enkelte fag og et eget kapittel knyttet til kvalitetssikring. Planen vektlegger betydningen av høy faglig og pedagogisk kvalitet i alle tilbud og er et sentralt grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner.»

Les flere nyheter!