Kulturskolelederopplæring til å lære av

2017 Opplæring 10.5.png
TILFREDSE DELTAKERE - OG KURSHOLDERE: Deltakerne skryter av utbyttet av lederprogram og studium, kursholderne skryter av deltakerne.
10.05.2017 Egil Hofsli (tekst) Edvin Eriksen (foto)
Del på:

Kulturskolelederopplæring til å lære av

BATNFJORDSØRA: Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal inviterte i fjor til lederopplæring for kulturskoleledere i både eget fylke og Sogn og Fjordane. Innen 22. mai skal 21 ledere ha avlagt eksamen i «ledelse av tverrfaglige prosesser», og forhåpentligvis kan de fleste deretter innkassere 30 studiepoeng på masternivå.

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne til Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal på det integrerte lederprogrammet og studiet, er en samstemt melding om at programmet har gitt dem faglig utbytte, og at de anbefaler alle kulturskoleledere i landet å vurdere å ta en slik lederopplæring.

 

I regi av Lederskap

 

–  Opplæringsprogrammet har inneholdt seks samlinger fordelt på 13 dager i perioden høst 2016 – vår 2017. Alle samlingene har vært lagt til Møre og Romsdal, forteller Edvin Eriksen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og den som har stått for den praktiske tilrettelegginga. Han har også deltatt i programledelsen.

 

Studiet har vært i regi av Lederskap – institutt for dynamiske ledelse og organisasjonsutvikling, med Kjell Dahl som studieansvarlig. Også Øystein Ballo fra samme firma var en sentralt aktør i gjennomføringen av opplæringa. Eksamen gjennomføres i samarbeid med Høgskolen Innlandet.

 

Fokusområdene

 

Det integrerte lederprogrammet og studiet har hatt følgende fokus:

 

  • Se, lese, analysere og håndtere motstand
  • Utvikle autoritet i egen lederrolle
  • Se, lese, analysere og håndtere ulike faglige, politiske og følelsesmessige prosesser i grupper, mellom grupper, og i hele organisasjonen og i relasjon til omgivelsene
  • Kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede hensiktsmessige strukturer
  • Kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å lese, analysere og handle ut fra de gruppedynamiske prosesser som utviklings- og endringsarbeidet vil utløse
  • Kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å forvalte organisasjonens grenser, som tid og oppgaver

Kjell Dahl i Lederskap oppsummerer slik etter gjennomført opplæring:

 

– Deltakerne på studiet/lederprogrammet viste stort engasjement og villighet til å trene på lederrollen. Det var stimulerende å være med i programledelsen fordi alle deltakere viste vilje til å oversette programmets ulike temaer til egen arbeidssituasjon. Kulturskoleledere er på enkelte områder annerledes mange andre offentlige ledere. De har gjerne en naturlig tilgang til kreativitet, og evne til å lære gjennom «det lekende menneske». Mange av dem har krevende arbeidssituasjoner, med medarbeidere i brøkstillinger og i skoler der de selv ofte må undervise. De krevende utfordringene til tross søker de etter proaktive veier og strategier. Dette tyder på at arbeidet de står i er mer enn en jobb, men representerer et genuint engasjement og en tydelig identitet. Det er lett å anbefale denne gruppen som deltakere i ulike kompetanseprogrammer.

 

Annerledes evaluering

 

På siste samling ble det satt av tid til evaluering av hele programmet. Evalueringsspørsmålet var: Hva er skapt og blir brukt? Deltakerne ble delt i grupper à 6-7 personer. Grupperefleksjon munnet ut i en stikkordsmessig besvarelse, som hver gruppe deretter framførte som et kulturuttrykk.

 

– Kulturuttrykkene som ble levert kan vi dessverre ikke videreformidle. Men det var kreative bidrag med kombinasjon av musikk, sang, drama, litteratur og tegning, der deltakerne brukte sin spisskompetanse som kulturarbeidere i en felles gruppeframføring som gjorde sterkt inntrykk på oss i programledelsen, sier Øystein Ballo i Lederskap.

Les flere nyheter!