Klart for tidenes første landsstyremøte i Norsk kulturskoleråd

2017 Landsstyre 30.5.jpg
LANDSSTYREMØTE: Thon Hotel Prinsen i Trondheim er arena for tidenes første landsstyremøte i Norsk kulturskoleråd. (Foto: privat)
29.05.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Klart for tidenes første landsstyremøte i Norsk kulturskoleråd

TRONDHEIM: 6. juni skrives historie i Norsk kulturskoleråd: Da åpner tidenes første landsstyremøte i organisasjonen. Sakskartet er klart for det to dager lange møtet i Trondheim. 

 

Her finner du sakskartet for Landsstyremøtet 2017

 

Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene. Landsstyret består av lederne av fylkes-/regionstyrer og sentralstyret.

 

Landsstyret består av lederne av alle fylkes-/regionstyrer og sentralstyret. I tillegg skal alle regionstyrene være representert med én representant fra hvert fylkene som inngår i regionen. Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 75 prosent av representantene møter.

 

Saker til behandling

 

Landsstyret ledes av lederen i Norsk kulturskoleråds sentralstyre. Landsstyret møtes hvert år innen utgangen av juni og behandler følgende saker:

  1. Årsmelding for siste år
  2. Regnskap for siste år
  3. Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen
  4. Rammebudsjett for neste år
  5. Tid og sted for landstinget vedtas senest året før landstinget blir holdt
  6. Innkomne saker til landstinget
  7. Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene

I tillegg kan landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ. For øvrig behandler landstinget de sakene som sentralstyret legger fram.

 

Mer om Norsk kulturskoleråds landsstyre her

Les flere nyheter!