Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt

2018 KIL støtte 30.8.jpg
KONTRAKTINNGÅELSE: Silje Eikemo Sande (nr. to f.v.) og Aesha Ullah (nr. tre f.v.) fra Kulturrådet flankert av Anders Rønningen og Ragnhild Skille fra Norsk kulturskoleråd.
30.08.2018 Egil Hofsli (tekst) Kristine Rønning (foto)
Del på:

Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt

OSLO: Det skandinaviske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) – som Norsk kulturskoleråd har prosjektlederansvar for – får svært verdifull drahjelp. Kulturrådet bevilger Norsk kulturskoleråd 400 000 kroner til nettverksarbeid i forbindelse med prosjektet.

 

Kulturskoler i Skandinavia har mange av de samme utfordringene og mulighetene når det kommer til det å bidra til mer inkluderende lokalsamfunn. I prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) samarbeider de om å finne enda bedre praksiser ved å dele erfaringer, prøve ut tiltak og bygge kunnskap og kompetanse.

 

Se prosjektbeskrivelse for KIL her

 

Kulturrådet var en viktig medspiller for Norsk kulturskoleråd da ideen til KIL ble utviklet, og følger nå altså opp ved å gi Norsk kulturskoleråd 400 000 kroner fordelt over to år (2018-2019) til å organisere et nettverk for ti kulturskoler i Norden samt følgeforskningsprosjektet KIL-forsk. Avtalen forplikter kulturskolerådet til å

 

  • koordinere nettverksmøter praktisk.
  • utvikle innhold til møtene i henhold til oppdraget.
  • sørge for at skolene i nettverket deler informasjon, kompetanse og erfaringer via en nettbasert prosjektledelsesplattform.
  • føre budsjett og regnskap for prosjektet.

Nettverket skal bidra til at kulturskolene i Norden får økt

 

  • kunnskap om og innsikt i hvordan både nyankomne (flyktninger og innvandrere) og innvandrerbefolkningen generelt kan inkluderes i kultur- og musikkarbeid.
  • kompetanse på inkluderingsområdet.
  • fokus på metoder og verktøy for å inkludere flere grupper som i dag ikke deltar i deres aktiviteter

Skikkelig fart i idéutviklinga av KIL ble det etter samtaler mellom representanter for Norsk kulturskoleråd og Silje Eikemo Sande, prosjektleder for Inkluderende kulturliv i Norden. Dette prosjektet er en treårig satsing i regi av Nordisk ministerråd, der det blant annet bygges opp erfaringsdelingsnettverk i flere sektorer.

 

Les også nyhetssaken «Skandinavisk kulturskoleutviklingsprosjekt for en mer inkluderende kulturskole»

Les flere nyheter!