Dropper å lage egen kulturskolemelding

2018 Sanner Skei Grande 13.8.png
FELLES MELDING: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande skal sammen lage melding til Stortinget.
13.08.2018 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann (foto) Mona Lindseth (foto)
Del på:

Dropper å lage egen kulturskolemelding

OSLO: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande slår seg sammen om å lage en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur innen høsten 2020, skriver Dagsavisen. Men var det egentlig dette Stortinget bestilte?

 

Det spør SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, som mener kulturskolen fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole.

 

Les nyhetssak på dagsavisen.no om Sanners og Skei Grandes felles stortingsmelding

 

Øvstegård mener kulturskolen fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole.

 

– Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell stortingsmelding, og det kan ikke minst stilles spørsmål ved om hvorvidt dette følger opp Stortingets vedtak om en «egen stortingsmelding» om kulturskolen, sier Øvstegård til Dagsavisen.

 

Stortingsflertall for stortingsmelding om kulturskolen

 

Fire stortingspolitikere i Kristelig Folkeparti fikk 13. juni 2017 flertallet på Stortinget med seg: Det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen.

 

– Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i kommmunenorge, sa direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd den dagen.

 

I forslaget som lå til grunn for komitéinnstillingen som det ble flertall for, krevde KrF-representantene at staten må ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen og at det må settes tak for foreldrebetalingen. Og stortinget sa ja: Det skal lages en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. 

 

Representantforslaget ble fremmet i april 2017 av følgende fire representanter fra KrF: Geir Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold.

 

– Dette er et nødvendige grep dersom alle barn som ønsker det skal få et tilbud om kulturskole. I alt for mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever at de aldri får en elevplass, sa forslagsstiller Anders Tyvand da forslaget ble fremmet.

 

Les nyhetssak på kulturskoleradet.no fra 13. juni 2017 om stortingsvedtaket

 

Les også kronikk av direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd på dagsavisen.no. Kronikken handler blant annet om hvorfor en egen kulturskolemelding er viktig å få nå.

Les flere nyheter!