Lederkonferansen 2018: Program klart - påmelding mulig

2018 Lederkonferansen 2.1.png
FOREDRAGSHOLDERE PÅ LEDERKONFERANSEN 2018: Morten Teien (f.v.), Erik Peurell og Christian Winther Farstad.
25.01.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferansen 2018: Program klart - påmelding mulig

OSLO: Da er programmet klart til Lederkonferansen 2018, og påmelding er mulig. På foredragssida fristes det blant annet med Morten Teien, Erik Peurell og Christian Winther Farstad. Nytt av året er en paneldebatt med lærerstudenter og deres mulige framtidige arbeidsgivere. Lederkonferansen 2018 arrangeres i Oslo 5. og 6. april.

 

Lederkonferansen (tidligere Kulturskolenes lederkonferanse) er et konferansetilbud laget spesielt for kulturskoleledere, kulturpolitikerne og kulturledere.

 

Av foredragsholdere og andre bidragsytere er følgende klare til årets konferanse:

 

  • Erik Peurell - samordningsansvarlig for den nordiske kulturstatistikken i Kulturanalys Norden.
  • Silje Eikemo Sande, Kulturrådet, prosjektleder for inkluderende kulturliv i Norden.

Peurell og Eikemo Sande skal ha ei felles økt som har fått tittelen "Kultur - av hvem, for hvem?".

 

  • Morten Teien - har utdanning innen motivasjon og prestasjonspsykologi.

Foredraget hans heter "Hva motiverer oss til ikke å prestere?"

 

  • Christian Winter Farstad - PhD-kandidat ved Handelshøgskolen BI.

Fordraget hans heter "Hva kjennetegner en kulturleder?"

 

  • Inger-Anne Westby - førstelektor ved Norges musikkhøgskole
  • Brit Ågot Brøske - leder for fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole
  • Ann Evy Duun, rådgiver i KS/rådgiver i Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag

Disse tre er ansvarlige for ei økt andre dag med tittelen "Hvordan sikre sammenhenger mellom utdanning og praksisfelt?". Her legges det opp til en dialog i form av en paneldebatt mellom studenter og framtidige arbeidsgivere. Et utvalg lærerstudenter vil stille forberedt til denne debatten, som også vil gi rom for innspill fra konferansedeltakerne i salen. Etter debatten vil representanter fra utdanningsinstitusjoner med PPU-utdanning kommentere tema og perspektiv som kom fram i dialogen.

 

  • Erling Barlindhaug, direktør for utdanning i KS.

Han vil gi en oppsummerende kommentar etter paneldebatten og refleksjonsøkta.

 

Årets kulturskolekommune skal kåres 

 

Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og KS er konferansens arrangører, og arrangementet finner sted på Norges musikkhøgskole i Oslo. Lederkonferansen er arrangert hvert år siden oppstarten i 2010, og legges alltid til torsdag og fredag i første uke etter påske.

 

De siste årene har utdelingen av prisen Årets kulturskolekommune vært et fast innslag på konferansen, slik blir det også i år.

 

For oppdatert informasjon om Lederkonferansen og annet på kulturskolefronten, er det lurt å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratistjeneste).

Les flere nyheter!