Forskning skal gi kunnskap for kulturskolemelding

2018 Kunngjøring 31.1.png
UTLØSER FORSKNING: En egen kulturskolemelding skal komme, og i forkant skal kunnskap skaffes til veie blant annet via et forskningsprosjekt. (Faksimile fra kulturskoleradet.no, 13. juni 2017)
31.01.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forskning skal gi kunnskap for kulturskolemelding

OSLO: Utdanningsdirektoratet bereder grunnen for den kommende kulturskolemeldinga. Forskning blir en viktig brikke når det skal skaffes et kunnskapsgrunnlag for meldinga. To millioner kroner er tenkt brukt til et forskningsprosjekt som skal gjennomføres i perioden mai 2018 - juni 2019.

 

Forskningsprosjektet er kunngjort på doffin.no her

 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) forvalter Doffin på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Les også nyhetssaken «Det blir en egen stortingsmelding om kulturskolen»

 

Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen

 

Oppdragsgiveren er altså Utdanningsdirektoratet, som ser for seg oppstart på forskningsarbeidet i mai 2018, med ferdigstillelse 3. juni 2019. Direktoratet har satt 22. februar 2018 kl. 12.00 som tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse. I kunngjøringen skrives det følgende om hva hensikten med forskningsprosjektet er:

 

«Det skal fremskaffes et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over feltet empirisk og diskutere funn i lys av annen forskning og kunnskap på feltet.

 

Prosjektet skal bidra til å gi en oversikt over kulturskoletilbudet i kommunene, hvordan arbeidet er organisert og hvilke målgrupper tilbudet er rettet inn mot. Videre vil det være viktig å få frem hvilke utfordringer og muligheter kommunene står ovenfor på dette feltet. Det er også ønskelig med kunnskap om hvilket bidrag kulturskolene gir til kommunenes annen kulturelle virksomhet.

 

Prosjektet skal bidra til å utvikle et kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en melding til Stortinget om kulturskolen».

Les flere nyheter!