Fagseminar med forskingsrapport om kulturskolen som grunnlag: Her kan du følge det på nett-tv

06.12.2019 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Fagseminar med forskingsrapport om kulturskolen som grunnlag: Her kan du følge det på nett-tv

OSLO: Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangerer nasjonalt fagseminar i Oslo 10. desember. Utgangspunktet er rapporten Kultur + skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge». Seminaret kan følges via nett-tv på regjerningen.no.

 

Her kan du følge seminaret på nett-tv fra kl. 9.30 tirsdag 10. desember

 

Denne brukes i arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur – der kulturskolen er et viktig tema – og fagseminaret vil gi respons på rapportens innhold. Det arrangeres fem regionale paralleller til seminaret i Oslo, som kan følges via nett-tv for alle interesserte. Påmelding er fortsatt mulig til disse regionale samlingene.

 

Fagseminaret arrangeres i Nationaltheatret konferansesenter (KS-huset) og starter kl. 9.30 tirsdag 10. desember.

 

Forskingsrapporten Kultur + skole = sant ble tidligere i høst overlevert Kunnskapsdepartementet. Rapporten som er utarbeidet av Telemarksforsking og NTNU, er en essensiell del av kunnskapsgrunnlaget som Kunnskapsdepartementet skaffer seg om kulturskolen i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, der en styrket kulturskole skal være et sentralt tema.

 

Påmelding til de regionale fagseminarene gjør du på kulturskoleradet.no her

 

Viktige dokument å lese før fagseminaret

Fagseminarets formål

 

Kultur + skole = sant er en omfangsrik forskingsrapport, som Norsk kulturskoleråd og de øvrige seminararrangørene synes at kulturskolefeltet bør benytte seg av, som oppspill for å drøfte sentrale element ved hva kulturskolen skal være i framtida.

 

Et viktig formål med fagseminaret er derfor å gi kulturskolefeltet hjelp til å forholde seg til kunnskapsgrunnlaget, respondere på dette samt drøfte sentrale forhold med utgangspunkt i dette regionalt og lokalt.

 

Et annet formål med fagseminaret er å drøfte viktige spørsmål for å få innspill til arbeidet med framtidas kulturskole i meldingen om barne- og ungdomskultur.

 

Målgrupper for fagseminaret er det kommunale kulturskolefeltet – ved kulturskoleledere og -eiere samt politikere, og kulturskolenes lokale samarbeidsparter, også innen UH-sektoren. Arrangørene ønsker å nå nasjonale beslutningstakere og samarbeidspartnere på nasjonalt nivå. Kulturskoleansattes organisasjoner er også en målgruppe seminaret ønsker å nå.

 

To hovedpunkt skal drøftes og belyses

 

På dagseminaret i Oslo, som arrangeres på Nationaltheatret konferansesenter - vil Telemarksforsking presentere sentrale element fra forskingsprosjektet og -rapporten.

 

Det er særlig to hovedpunkt arrangørene ønsker å drøfte, og som flere innlegg vil innlede til:

 

a) Kulturskolens rolle og oppgaver i det kommunale tjenestetilbudet.

b) Kompetanse i kulturskolen.

 

Kan delta også fra regionale samlinger

 

Seminaret vil bli arrangert i og ledet fra Oslo, og strømmes til alle som vil se og høre. Videre organiserer det fem regionale samlinger, der en kan følge det som presenteres i Oslo og der prosessveiledere vil lede dialogene og samle innspill. Det blir slike samlinger i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

 

Påmelding til de regionale samlingene gjør du på kulturskoleradet.no her

 

Etter arrangementet blir det organisert muligheter for å levere innspill og tilbakemeldinger som vil være viktige i prosessen videre med den aktuelle stortingsmeldinga samt i medlemsdialogen fra Norsk kulturskoleråd.

 

Kontaktperson: Torkel Øien, rådgiver Norsk kulturskoleråd og KS. Telefon: +47 480 63 060, e-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!