«Nye kulturskolebanken» får enda større kundefokus

2019 Nye kulturskolebanken 19.12.png
FORNYER KULTURSKOLEBANKEN.NO: Bente Rasmussen, leder for Nordeas kulturprogram, og Lars Emil Johannessen, prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR, ser fram til å tilby en forbedret nettbank 1. januar 2020.
18.12.2019 Hege Arstad (tekst)
Del på:

«Nye kulturskolebanken» får enda større kundefokus

TRONDHEIM: Kulturskolebanken fyller seks år 1. januar 2020. Norsk kulturskoleråd og Nordea synes seksårsdagen passer ypperlig for å ønske kulturskoleansatte og andre med interesse for kulturskolen velkommen inn i helt nye lokaler med ny innredning. Intensjonen er at det fornyete nettstedet kulturskolebanken.no skal bli en enda mer brukervennlig og nyttig verktøykasse for kulturskoleansatte.

 

«Nye kulturskolebanken» blir like kodefri, gebyrfri og kortfri som dagens utgave er. Og fortsatt vil den være en del av Nordeaprosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om.

 

Nå med nyheter

 

Målsettingen med både prosjekt og nettsted er å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Det oppussete nettstedet vil fortsatt være en innholdsrik verktøykasse. Alt innholdet på dagens side er vurdert, og så har en enten foredlet det eller erstattet det med nye og oppdaterte versjoner. I tillegg har det vært naturlig å fylle på med artikler om nye emner.

 

– Vi gleder oss til å lansere den nye utgaven av Kulturskolebanken. Intensjonen er at det skal bli enklere å finne frem, samtidig som designet blir modernisert. I tillegg kommer det en egen nyhetsdel på forsiden, sier Bente Rasmussen, leder av Nordeas kulturprogram, og Lars Emil Johannessen, leder for Nordea-prosjektet KUL-TUR. Johannessen har denne oppgaven som del av sin stilling som leder for Norsk kulturskoleråds næringsgruppe.

 

Ny struktur – til kundens beste

 

– Vi har pusset opp nettstedet for at «kundene» – som primært er landets kulturskolepedagoger og -ledere – lettere skal finne alle de flotte hjelpemidlene som fins på nettstedet, i form av fagartikler, råd og tips, eksempler og øvelser, skjema og planer ... Vi håper både ny struktur og nytt design bidrar til dette. I tillegg har vi laget en nyhetsseksjon, for å synliggjøre mer av aktiviteten som prosjektet frambringer samt lage et mer levende nettsted, sier nettstedets redaktør, Egil Hofsli (bildet), som gjør dette som en del av jobben som kommunikasjonssjef i Norsk kulturskoleråd.

 

Med seg i oppussingsarbeidet har Hofsli hatt både Johannessen og de to øvrige medlemmene i næringsgruppa i kulturskolerådet: Rådgiverne Ingrid Almås og Lisbeth Wathne Svinø. Almås har blant annet ledet det omfattende arbeidet med å oppdatere fagstoffet, et arbeid også Siri Singsaas har vært en viktig aktør i. Wathne Svinø har produsert en god del av fagstoffet, blant annet en større del om entreprenørskap, som nå har en sentral plass i Nordea-prosjektet KUL-TUR.

 

Bidragsyterne til kulturskolebanken.no er mange. Det er viktig for Nordea og Norsk kulturskoleråd at alt som tilbys på nettstedet er av høy kvalitet, og derfor har en vært kresen i valget av hvem som har forfattet de ulike artiklene. Mange artikler er levert av ansatte med riktig kompetanse i Norsk kulturskoleråd, men omtrent like mye er innkjøpt fra personer med den ønskete spisskompetansen på de ulike områdene.

 

Digitalbyrået Arego har ansvaret for design og systemutvikling av nettstedet, som om alt går etter planen skal slå dørene opp bare timer inn i det nye året.

 

Dagens kulturskolebanken.no finner du her

Les flere nyheter!