Ny =Vi-konferanse i Oslo høsten 2019

2019 Vi 4.2.JPG
=VI NUMMER TO: Konferansen =VI 2018 - med Adil Khan (bildet) som en av hovedforedragsholderne - får i september en oppfølger i =Vi 2019.
05.02.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ny =Vi-konferanse i Oslo høsten 2019

OSLO: En ny utgave av konferansen =Vi finner sted i Oslo 24. og 25. september 2019. Dette blir den andre utgaven av denne nasjonale konferansen, som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering.

 

Livsmestring, folkehelse og læring for endring er stikkord som sier noe om ramma for hva som skal presenteres på årets konferanse.

 

Den første =Vi-konferansen ble arrangert i Larvik i mars 2018 – av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. Kulturskolerådet og Fargespill er med som arrangører også i år, nå sammen med Kulturtanken, Oslo kulturskole/Oslo kommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norges Musikkorps Forbund.

 

Målgruppa for både fjorårets og årets konferanse består blant annet av kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre ønsker arrangørene å skape en konferanse som appellerer til aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som har Fargespill på agendaen samt ansatte innen UH-sektoren.

 

Les også: Premiere for =Vi: Konferanse med inkludering i fokus

 

Konferansen =Vi har som mål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering – både nasjonale og lokale – skal få møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet. Arrangørene anser dette som viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje: I lokalsamfunnene.

Les flere nyheter!