Fremtidens kulturskole: Inviterer til verksted før pilotprosjekt

2021 Verksted pilot 11.2.jpg
VERKSTED PÅ NETT: 10. mars arrangeres verksted for kommuner som vurdere å delta i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».
11.02.2021 Egil Hofsli (tekst) Scott Graham/Unsplash (foto)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Inviterer til verksted før pilotprosjekt

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til verksted for kommuner som er interesserte i deltakelse i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».

 

Målet med verkstedet – som arrangeres som et nettmøte 10. mars 2021 – er å avklare forventninger til deltakelse i det aktuelle pilotprosjektet. Det er også et mål å få kommunenes innspill på hva som vil gi dette prosjektet verdi og relevans i deres arbeid. Verkstedet er gratis å delta på.

 

Påmelding gjøres her      Påmeldingsfrist: 1. mars 2021.

 

Målet med pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune» er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

Mer om pilotprosjektet i nyhetsartikkel på kulturskoleradet.no her

 

Hva kan deltakerkommunene få ut av verkstedet?

 

Arrangørene KS og Kulturskolerådet har som mål at verkstedet skal være en arena der interesserte kommuner kan finne ut om prosjektet er aktuelt for dem. Det vil bli gitt rom for å komme med verdifulle innspill, som kan ha betydning for innretning av prosjektet.

 

– Da prosjektet vil ha fokus på samskaping, er det vesentlig å invitere potensielle deltakere inn i utformingen av prosjektet, sier Torkel Øien, prosjektleder for Fremtidens kulturskole og rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS.

 

Hva forventes av deltakerkommunene?

 

– Det forventes at kommunene stiller med minst to representanter på verkstedet og forbereder seg med å lese utsendt materiale og jobber med noen refleksjonsspørsmål på forhånd. Materialet sendes ut sju dager før samlingen.

 

Målgruppa for verkstedet er kulturskoleleder og én eller flere andre ledere fra egen kommune. Gjerne også en eller flere lokale aktører som representere det frivillige, næringslivet, innbyggere og gjerne representanter for andre kommunale tjenester og sektorer.

 

Verkstedet arrangeres 10.mars kl. 09.00–11.30 via videokonferansetjenesten Zoom. Om interessen blir svært stor, kan det være aktuelt med et tilsvarende verksted senere samme dag, kl. 12.30–15.00.

 

Les flere nyheter!