Regjeringa satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

Arkiv-/illustrasjonsfoto.
Arkiv-/illustrasjonsfoto.
04.09.2021 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Regjeringa satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

OSLO: Regjeringa gir fire millioner kroner til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Kulturtanken administrerer ordningen på vegne av Kulturdepartementet, og samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretningen av ordningen.

 

Les mer på kulturtanken.no - hvor du også finner søknadsportalen

Viktig: Søknadsfristen er forlenget til 11. oktober 2021.

 

– Kommunene har en sentral rolle i barne- og ungdomskulturpolitikken og mange gjør allerede mye bra for at barn og unge skal få oppleve, skape og dele kunst og kultur. Med disse midlene vil flere få muligheten til å utvikle gode modeller for samarbeid og samhandling, som kan bidra til å gi barn og unge gode opplevelser og møteplasser for deltakelse og inkludering, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

 

I Barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape og dele settes nye mål for barne- og ungdomskulturen, blant annet å legge til rette for å styrke fokuset på barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Dermed legges fire millioner kroner på bordet for å sette i gang dette arbeidet.

Les flere nyheter!